Ký Giả Phạm Trần & Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế: TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VIỆT

Xin trân trọng giới thiệu cuộc phỏng vấn của

Ký Giả Phạm Trần & Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế: TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VIỆT NAM nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10.12.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s