NVDT_040112_00058_Lời kêu gọi số 4 về Làm Gương chống Tham Nhũng

Chương trình“Cần lắm một xã hội không tham nhũng”được phát động và tài trợ bởi Radio Australia

và được hưởng ứng nồng nhiệt của giới trẻ VN. Đây là chương trình kêu gọi giới trẻ hãy mạnh dạn đứng lên chống tham nhũng, tạo môi trường sống minh bạch và trung thực.
Đây cũng là chính sách của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt của chúng tôi.
Chúng tôi kêu gọi Lãnh tụ của Đảng Cộng Sản VN (thay vì hô hào sáo rỗng Nghị Quyết 4) từ Bộ Chính Trị, Ủy Ban trung Ương Đảng, Ban Bí Thư hãy làm gương cho giới trẻ ngày hôm nay bằng cách lên tiếng mạnh mẽ nhất (Declare the intentions with strongest possible voice) chống lại tham nhũng, tạo môi trường sống minh bạch và trung thực cho 90 triệu dân VN.
Chúng tôi tin rằng với lời tuyên bố rõ ràng và hành động thiết thực mỗi khi phát hiện tham nhũng bằng cách lên án mạnh mẽ nhất (Condemn to the strongest possible terms) thì người trẻ VN mới có hy vọng đánh thắng tham nhũng.
Người trẻ VN đã lên tiếng làm gương cho Lãnh Đạo của Đảng Cộng Sản, bây giờ tới phiên ĐCS lên tiếng và hành động chống tham nhũng
Thay Mặt Nhóm NVVDTV
Châu Xuân Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s