NVDT*_031412_00054_Hỏi Đáp Về Đường Lối Tổng Quát của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt

(Xin phổ biến rộng rãi)

Đăng lần đầu: 14.03.2012

“Hỏi Đáp Về Đường Lối Tổng Quát của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt (NVVDTV)”

1 – Hỏi: Xin cho biết tên gọi chính thức của “Nhóm Vì Dân”, mục đích thành lập và hoạt động?

– Trả lời: Tên gọi chính thức là Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt (NVVDTV), gọi tắt là Nhóm Vì Dân Việt Nam (NVDVN).
Tập hợp bởi những chuyên viên có tâm huyết và đạo đức trong và ngoài nước, NVDVN được thành lập để vận động quần chúng nhằm nắm quyền điều hành quốc gia một cách hợp pháp và hợp hiến, trong thời gian chuyển tiếp từ chính thể độc tài cộng sản hiện nay sang một thể chế tự do dân chủ và nhân quyền.
Trong thời gian chuyển tiếp này, một chính quyền thanh liêm, minh bạch và có năng lực thực sự điều hành đất nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các định chế cần thiết của một xã hội dân chủ nhằm tái thiết quốc gia Việt Nam hiện đang suy đồi, rỗng nát.

2 – Hỏi: Để thực hiện đường lối kể trên, NVDVN phải cần có Quyền Lực (QL). Vậy Nhóm làm gì để thủ đắc QL? Nếu QL không đến vì lý do nào đó, Nhóm sẽ duy trì tổ chức và lý tưởng hay không? Bằng cách nào?

– Trả lời: NVDVN có thể nắm quyền và giữ vai trò lãnh đạo quốc gia hay không thì sẽ được định đoạt qua lá phiếu của cử tri VN trong một cuộc bầu cử hiến định, công bằng, trong sạch và minh bạch trong nước cũng như với quốc tế.
NVDVN quan niệm rằng “Quyền Lực” đến từ lòng dân, “không đến từ nòng súng” và vì thế, chúng tôi bền bỉ làm việc nhằm cung cấp thông tin nhanh nhạy, khách quan, và ôn hòa đến quần chúng hầu giúp mọi người Việt Nam có được nhận định trung thực đối trọng với những dối trá, bưng bít và ru ngủ của chế độ hiện tại về hiện tình đất nước, giúp đồng bào có thể dễ dàng phân biệt được thật, giả trong thời đại thông tin hiện nay.
Qua đó, chúng tôi vận động sự tín nhiệm của quần chúng về lý tưởng đem lại công bằng tự do dân chủ cho người Việt Nam của chúng tôi.

Nếu đắc phiếu, Nhóm sẽ lèo lái quốc gia (trong nhiệm kỳ hiến định) theo tôn chỉ duy nhất như ban đầu.
Nếu chưa đủ yếu tố tranh thắng trong cuộc đua ấy, NVDVN sẽ vẫn tiếp tục lý tưởng của mình một cách bền bỉ với tư cách công dân của một nước VN tự do, và sẽ vẫn tích cực hỗ trợ cho bất cứ đảng hay nhóm nào thắng thế miễn là phù hợp với tôn chỉ và khuynh hướng, nhận định, lập trường của Nhóm VDVN.

3 – Chủ trương của Nhóm là lật đổ, giải thể hay chuyển thể chế độ cộng sản hiện hữu tại Việt Nam?

– Trả lời: Việc “lật đổ, giải thể hay chuyển thể chế độ” chính yếu là do nhân dân trong nước quyết định dựa trên đánh giá “công, tội” của thể chế chính trị hiện nay.

Tuy nhiên chúng tôi không chủ trương những chính sách trả thù mà chế độ hiện tại đã làm trong quá khứ như cầm tù tập thể, không án lâu năm dưới mỹ từ “học tập cải tạo”, hay đày ải thân nhân chế độ cũ qua chương trình “kinh tế mới,” hay cướp trắng tài sản nhân dân rồi tham nhũng bỏ túi, chia chác qua chính sách “cải tạo công thương nghiệp, tư bản, tư nhân”.

Trừ một thành phần nhỏ trong đảng CS như các ủy viên bộ chính trị sẽ phải trả lời trước công lý, nhóm chúng tôi xin khẳng định sẽ không có chính sách trả thù, tận diệt đối thủ như người cộng sản đã làm ở Miền Bắc sau năm 1954 và ở Miền Nam sau 30/4/1975.

Chúng tôi luôn tuân theo tôn chỉ nền tảng của Nhóm là tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm của con người. Đó cũng là đích đến của việc làm chúng tôi. Vì thế, trong bối cảnh Việt Nam hậu cộng sản, nếu chúng tôi được quần chúng tín nhiệm nắm quyền điều hành quốc gia, mọi đường lối chính trị xã hội sẽ được bảo đảm công bằng (không phe phái cánh hẩu), trung thực (không nói dối) và minh bạch (không bưng bít che dấu)

4 – Quan điểm của Nhóm về 2 chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây và Việt Nam Cộng sản hiện tại thế nào?

– Trả lời: Quan niệm rằng “Sự Thật” sẽ xóa tan những vu cáo gán ghép, bôi nhọ do “tuyên truyền dối trá” là chính sách trong một thời kỳ quá dài người cộng sản Việt Nam đã theo đuổi. Do đó, việc đầu tiên NVDVN sẽ làm là thành lập một “Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải” (Truth and Reconciliation Commission) gồm những nhân sĩ, trí thức công tâm, chân chính để thực hiện một công trình lịch sử về giai đoạn tương tranh quốc cộng đầy biến động và bât hạnh của đất nước, dân tộc Việt nam trong hậu bán thế kỷ 20.
Công trình này cũng sẽ đưa ra các kiến nghị về phương thức cụ thể, thực tế để hòa giải, hàn gắn sự chia rẽ trong các tầng lớp nhân dân mà chính sách “đấu tranh giai cấp” của đảng cộng sản đã tàn phá tính nhân bản truyền thống của Người Việt Nam.

5 – Nhóm VDVN sẽ đối xử với các chính đảng, phong trào tranh đấu dân chủ cho VN khác ra sao?

– Trả lời: Như trên đã nói, với các Nhóm hay đảng phái khác, nếu cùng khuynh hướng lập trường…thì chúng tôi cũng sẽ liên kết hỗ trợ để thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh.
Nếu không hợp tác được, NVDVN vẫn sinh hoạt chính trị theo đường lối, tôn chỉ của mình.
Một xã hội dân chủ sẽ gồm nhiều đảng phái, tổ chức cùng sinh hoạt trong một môi trường mới, lành mạnh, thân ái vì những kinh nghiệm thất bại và chia rẽ do độc tài, tàn ác giai đoạn vừa qua sẽ là những lời cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất và nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ không chấp nhận một chính quyền độc tài mới, dưới bất kỳ mỹ từ và bình phong nào!

6 – Vai trò của Quân đội hiện tại trong tiến trình dân chủ hoá VN ra sao đối với chủ trương của Nhóm?

– Trả lời: Thực tế là quân đội và công an hiện nay được đảng cộng sản chiều chuộng, ưu đãi để bảo vệ đảng tiếp tục cầm quyền và được hứa hẹn tiếp tục hưởng những đặc quyền, đặc lợi đó nếu trung thành với đảng.
Đó là lý do của khẩu hiệu “Công an nhân dân: Còn đảng, còn mình”
Nhưng Nhóm Vì Dân biết rằng chỉ một thiểu số chóp bu trong quân đội và công an nhắm mắt trước nỗi khổ của dân và mối đe dọa nô lệ từ Tàu cộng.
Đa số các bạn phục vụ trong hai lực lượng này vẫn là người Việt và đang chuyển biến tư tưởng thoát khỏi lệ thuộc vào ý hướng vị kỷ đó của đảng cộng sản.
Công An (hay Cảnh Sát theo ngôn từ của chúng tôi) là để giúp đỡ người dân, bảo đảm an ninh trật tự xã hội chứ không phải để bảo kê cho kẻ cai trị mà chà đạp người dân bị trị.
Quân Đội có sứ mạng giữ vững và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia chứ không phải để bảo vệ đảng cầm quyền mà trấn áp dân chúng.

7 – Nhóm VDVN quan niệm thế nào về “Yếu tố Trung quốc” trong bối cảnh và tương quan chính trị hiện tại với Việt Nam hiện tại?

– Trả lời: Đảng cộng sản Việt Nam vì tham vọng độc quyền chính trị nên đã coi trọng lợi ích của mình hơn lợi ích dân tộc, sẵn sàng hy sinh vận mệnh đất nước để thủ lợi trước hết cho phe nhóm mình. Vì thế họ đã mở đường cho Trung quốc bắt nạt người Việt Nam qua chính sách bợ đỡ Bắc Kinh để tồn tại.
Trong một Việt Nam dân chủ, hậu cộng sản, Trung cộng sẽ là một nước lân bang nhưng Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu độc lập, tuyên bố lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng.
Chúng ta sẽ hợp tác với bạn bè quốc tế chứ không lệ thuộc họ. Muốn thế, chúng ta phải xây dựng nền móng cho một chính sách giáo dục Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng để những công dân VN tương lai sẽ phải là những người được trang bị nhân cách, trí tuệ và đạo đức hoàn chỉnh với lòng tự tôn dân tộc khả dĩ gìn giữ thể diện quốc gia và phát triển đất nước sánh cùng các dân tộc tiến bộ trên thế giới.

* * *

NVDVN xin cám ơn bạn đọc đã gởi câu hỏi để chúng tôi trả lời, qua đó chúng tôi có thể minh nhiên chủ trương, lập trường tranh đấu của mình.
Nhóm chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của bạn đọc trong tinh thần xây dựng và cầu thị.

Cám ơn tất cả các bạn.

March, 14 2012
Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s