Khối 8406 Úc Châu – Phân Ưu cùng Gia đình Chiến Hữu Nguyễn Chính Kết

PHÂN ƯU
                                                           

Nhận được tin buồn, thân mẫu

của chiến hữu Nguyễn Chính Kết

Cụ Bà

Anna Nguyễn Thị Tuất

Vừa được Chúa gọi về lúc 22 giờ tối Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Tại nhà riêng ở Gò Vấp, Sài Gòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 83 tuổi.

 

Xin chân thành chia buồn cùng
Chiến hữu Nguyễn Chính Kết và tang quyến.

 

Nguyện cầu linh hồn
bà Anna Nguyễn Thị Tuất
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa

 

Thành Kính Phân Ưu

 

Tòan thể Thành viên Khối 8406 Úc Châu

By chauxuannguyenblog Posted in 8406

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s