Những công dân của nước có chỉ số hạnh phúc thứ 2 trên thế giới

Những hình ảnh người dân VN  của Xã Hội Chủ Nghĩa VN

image
 
   image
image   image
image    image
image   image
image   image
image    image
image    image
image   image
image  image
image  image
image   image
image   image
image   image
image  image
image image
image  image
image
image   image
image  image
image  image
image   image
image  image
image  image
image  image
image  image
image   image
image   image
image  image
image  image
image   image
image  image
image  image
image  image
Posted by Ngôn Ngữ Việt Triệu Người Viết

 

One comment on “Những công dân của nước có chỉ số hạnh phúc thứ 2 trên thế giới

  1. Số 2 nó thế kia, không biết số 1 còn kinh khủng đến cở nào nữa. VN cố lên, chỉ cần vượt qua 1 em nữa là số 1. Lúc đó mới thật sự là Xuống Hố Cả Nước (XHCN).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s