Gửi KTS Nguyễn Tiến Thuận

Nghĩ thân phận làm “bút nô” khổ thật,
Được chút danh sao nhục quá trời ơi!
Bao chữ nghĩa ngần ấy năm ki cóp,
Để hôm nay, tẹo nữa gẫy đôi người. 
Kẻ bỏ bê diệt sâu dân, mọt nước,
Chỉ chăm lo ve vãn bọn háo danh.
À ra thế ngai vàng hơn quốc thể,
Khiến giang san nay cứ bị mất dần!
Ôm tước, lộc cùng nhau vui hể hả,
Bỏ mặc dân sống chết với lưu manh.
Ngoài cướp biển,
                       trong cướp đầm, cướp ruộng,
Cướp thuế dân mua ụ nổi, ụ chìm!
Ngẩng đầu lên nhìn đông tây kim cổ,
Sao vô tâm,
                       không thấy nhục, thấy hèn!
Liệu còn phỉnh được bao lâu nữa nhỉ,
Để cháu con thưa lại với tổ tiên?
Giờ cũng “…thẹn với tiền nhân” hay thật,
Hỏi ai đang “cõng rắn cắn gà nhà”?
Hãy tỉnh lại nếu thấy còn chưa muộn,
Trả nhân dân tất cả những tinh hoa!
Sài Gòn. 8/2012

2 comments on “Gửi KTS Nguyễn Tiến Thuận

  1. Đề nghị phóng to ảnh này gửi cho con cháu bút nô làm kỷ niệm!!! Ôi nhục nhục quá! Cũng đề nghị tặng giải cho người đã chụp được bức ảnh này!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s