Khả năng giảm chi rất lớn

Posted by ttxcc6 on 31/10/2012

2 comments on “Khả năng giảm chi rất lớn

  1. Kinh te thinh da boi chi, thi kinh te suy … tan nat. Ong, buom mua xuan va mua dong la bai hoc co bancho nhung nguoi chiu kho hoc. De cho may bo an hai nay duong duong tu dac, nhau va choi gai thau dem suot sang, lanh dao 90trieu dan nhu dan cho bua hang sach thi chi co toi thoi!!!

    Like

  2. Chỉ có siết cổ lũ CS tham nhũng, ngu si, gian ác thì mới họa may cứu VN ra khỏi bùn lầy mà lũ CSVN đã đầy VN vào đó 3 thế hệ dân!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s