Lo ngại bội chi ngân sách

Posted by ttxcc6 on 18/11/2012

One comment on “Lo ngại bội chi ngân sách

  1. Bội chi thì cứ in tiền nếu cứ coi tiền là giấy đi! Cứ việc đem giấy + mực và in ra là có tiền để chi. Còn nếu quan tâm đến tiền là giá trị và thành quả lao động thì mới cần lo khi in thêm tiền là nó sẽ mất giá và lạm phát phi mã vì máu đã bị pha loãng. Nói máu vì đồng tiền đi liền khúc ruột, là máu và mồ hôi làm việc thật sự của quần chúng nhân dân lao động tạo ra giá trị vật chất thặng dư sau khi ăn tiêu bản thân.
    Chúng ta thử tưởng tượng tình huống tiền mất giá ở đồng đô la Zimbawe mệnh giá tờ giấy bạc cả ngàn tỉ đô la mà chỉ mua được ổ bánh mì thì rùng mình thật!
    Ôi kinh tế vi mô, vĩ mô thời kỳ sắp đạt giải thưởng con ếch vàng!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s