CXN_Phi cơ dội bom tàng hình B-2 tại Kosovo và Bagdad

Châu Xuân Nguyễn

Icon_Biển Đông_Tàu US B2 Bomber2

Kosovo 1999, Bagdad 2003, mỗi chuyến bay từ Missouri, Hoa kỳ bay đi và về 44 tiếng tới Bagdad, mang 20 tấn bom, trị giá phi cơ 2 tỉ usd (tiền tham nhũng Vinashin mua được 2 chiếc).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s