CXN_Trận đánh bom đầu tiên của B-2 Bomber (phi cơ dội bom tàng hình) (hơn 2 tỉ usd/chiếc, Vinashin tham nhũng mua được 2 chiếc)

Châu Xuân Nguyễn (video)

Icon_Biển Đông_Tàu US B2 Bomber2

Ngày 24thang 3, 1999, 2 chiếc B-2 đột nhập Kosovo, Yugoslavia (mỗi chiếc mang 20 tấn bomb, B-52 mang 32 tấn, Skyraider A1 KQVNCH mang 4 tấn).

16 mục tiêu bị hoàn toàn tiêu hủy. B-2 không có súng, không có hỏa tiển, không có miếng nhôm để chống hỏa tiển (chaff), không có hỏa châu (flares) để chống hỏa tiển tầm nhiệt. Vũ khí duy nhất là đặc tính tàng hình, Mig hôm đó bay ngay dưới B-2 này nhưng radar của Mig không “nhìn thấy”.

Tiếp tế nhiên liệu trên không phận Scotland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s