Đoàn trường ĐH Luật và báo Nhân Dân cùng “hợp đồng tác chiến” đánh các sinh viên chủ xướng Tuyên Ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn

 

Dân Làm Báo – Trước ngày xử nông dân Đoàn Văn Vươn và thân nhân, 3 sinh viên luật Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn (tức nhà thơ Bùi Chát) và Phạm Lê Vương Cát đã khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Tuyên ngôn này đã được hơn 2700 người ký tên ủng hộ. Trước sự kiện này, Đoàn trường của ĐH Luật Sài Gòn đã ra tay đánh dưới lưng quần, cùng với báo Nhân Dân của đảng xếp sinh viên Phạm Lê Vương Cát vào diện “thế lực thù địch”.
Trong bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” đăng trên trang web doanthanhnienluat.com đã viết về những sinh viên luật này như sau:
“Thực chất, đây chỉ là hành động nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện. Bởi vì, đây chỉ là những sinh viên năm hai, năm ba, chưa có sự tiếp cận một cách đầy đủ nhất về những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế.” 

“Sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập. Điển hình như: sinh viên Phạm Lê Vương Các điểm tích lũy học tập chỉ đạt 5.23 (xếp loại Trung bình yếu theo điểm tín chỉ) và có nhiều môn thi chưa đạt, trong đó có môn Luật Hình sự phần chung; sinh viên Bùi Quang Viễn là học viên văn bằng hai với điểm tích lũy là 5.19 và cũng trong tình trạng còn nợ nhiều môn. Như vậy, phải chăng bản “tuyên ngôn” này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân? Mượn “mác” sinh viên Luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân?” 

“Đa phần những sinh viên này hầu như không tham gia vào các hoạt động của trường nên không nắm bắt được hết tư tưởng, quan điểm định hướng dành cho sinh viên Luật. Do vậy, ở một khía cạnh nào đó, họ có thể đã bị tác động bởi những luồng tư tưởng không chính thống dẫn đến những hành động mang tính chất như vậy. Do đó, nội dung “tuyên ngôn” của nhóm sinh viên này trong những ngày qua không thể nào tạo nên sức ép đối với cơ quan xét xử được.” 

“Hành động khởi xướng “tuyên ngôn” như vậy không thể đem lại hiệu quả đòi công lý giống như trong nội dung của nó, ngược lại hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng.” 
Cùng lúc trên trang Nhân Dân của đảng, với bài viết “Phản động nhân danh lòng yêu nước” tác giả Anh Khôi đã mở đầu bài viết bằng luận điệu:
“Thời gian gần đây, các thế lực thù địch sử dụng nhiều luận điệu khác nhau để kích động chống Đảng, chống Nhà nước ta, kêu gọi lật đổ chính quyền. Dù nấp dưới danh nghĩa nào, vẫn có thể nhận ra các luận điệu nhằm mục đích chống phá của chúng. Mới đây, một số website và blog truyền bá bài viết của Phạm Lê Vương Các – người tự giới thiệu là “sinh viên đại học năm thứ ba”(!?), cũng nằm trong các thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang triển khai.” 
Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn những bài viết liên quan để bạn đọc nhận định một cách khách quan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s