Việt Nam nói đã tạo điều kiện cho giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyền

Việt Nam nói đã tạo điều kiện cho giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyền. Front Line Defenders kêu gọi Việt Nam phóng thích các thanh niên Công giáo. Nghị viện Châu Âu lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trung Quốc: Cúm gia cầm có thể lan từ người sang người. Bắc Triều Tiên đòi tháo gỡ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc và chấm dứt các cuộc tập trận Mỹ – Hàn Quốc. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s