Đứa con Dân Chủ

 

Vietkieu Cali (Danlambao) – Sau sự kiện nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp phong trào dã ngoại nhân quyền ngày 5/5/2013, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển bụng ra đời của đứa con mang tên dân chủ tại Việt Nam. Có sự sinh nở nào mà không mất máu, không đau đớn, khóc than nhưng chắc chắn cuối cùng nụ cười sẽ đến trên đôi môi người mẹ nghèo Việt Nam khi đứa con lọt lòng cất tiếng khóc đầu đời.

Đứa con mang tên dân chủ, đứa con cầu tự của mẹ ơi, con có biết rằng sau bao nhiêu năm tháng chờ mong, nay con đã ra đời. Con là niềm vui, là đích tới của 38 năm mong chờ của hằng triệu con dân nước Việt ở trong lòng mẹ Việt Nam hay đang lưu vong, tạm dung khắp mọi nơi trên thế giới.
Mọi người đang quây quần quanh con, bạn bè gần xa đang theo dõi, chúc cho con chân cứng đá mềm và từ đây về sau cuộc đời của con sẽ không hẫm hiu như cuộc đời của mẹ. Không một ai có quyền tước đoạt những quyền căn bản của con người mà lúc sinh racon đã có. Đó là tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình.
Không một ai có quyền bắt bớ, giam cầm con của mẹ nếu không có bằng chứng buộc tội và qua quá trình phán xét bởi tòa án có luật sư biện hộ.
Không một ai có quyền bắt con khi con chỉ nhận mình là một con người trừ khi người đó là một con vật thấp kém hơn con. Con đường con đi còn dài, có thể con sẽ gặp nhiều con vật như thế. Chúng sẽ chận đường con đi, sẽ hành hung con, có thể con sẽ đổ máu trong chiến đấu. Nhưng mẹ tin rằng cuối cùng con của mẹ sẽ chiến thắng hung tàn, bất công, độc tài như cha ông ta đã chiến thắng giặc Tàu hằng ngàn năm trước.
Đứa con dân chủ của mẹ, con sẽ đem mùa Xuân Dân Chủ đến cho quê ta và đó là một ngày rất vui của mẹ con mình cũng như của toàn dân tộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s