CXN_060613_2668_mà tiền công nhân, tiền mặt bằng, tiền thuê kho, tiền thuế, tiền cúng quan thuế cs, … càng mở cửa càng lỗ …”công cụ lãi suất hết thiêng”

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

minh nhỏ

thất nghiệp quá cao !
thu nhập của một gia đình nông dân thấp,
thu nhập của một gia đình công nhân cũng thấp, chỉ chi vào :
tiền trọ (đang tăng giá),
tiền điện (khá nhiều),
tiền xăng (khá nhiều),
tiền bảo trì đường,
tiền thuốc chữa bệnh (cao, đáng ngại),
tiền học và học thêm cho con (đang tăng hơn 4 lần),
tiền đám tiệc (cũng đáng kể),
tiền ăn uống để sống (chỉ rau cháo qua ngày),
hết tiền rồi !!!
kết quả là sức mua giảm, hàng tồn kho cao như núi, mà tiền công nhân, tiền mặt bằng, tiền thuê kho, tiền thuế, tiền cúng quan thuế cs, … càng mở cửa càng lỗ …”công cụ lãi suất hết thiêng”
nhà nước thất thu thuế, ngân sách cạn kiệt, các ông nghị thì nói bá láp, tham nhũng cả nước thì vẫn táp táp (tham nên tối mắt),
sụp đỗ của csvn tính từng tháng, …

One comment on “CXN_060613_2668_mà tiền công nhân, tiền mặt bằng, tiền thuê kho, tiền thuế, tiền cúng quan thuế cs, … càng mở cửa càng lỗ …”công cụ lãi suất hết thiêng”

 1. CTy Tô tồng ngồng tôi đã “Tạm” ngưng kinh doanh hơn 6 tháng nay….!Lo quyết toán đầu vào,ra (tiền hàng,tiền công,tiền thuế….tá lả mới được “đóng cửa”!!!!)tổng dư nợ tất cả đều “Âm”……!(Thâm vào vốn!)rất may chưa phải “Cầm cố thế chấp”để phủi tay!!
  Cũng may chưa “Tán gia bại sản” như Đoàn văn Vươn,cũng chưa bị “quy chụp”tội trốn thuế và rất may còn ít vốn để “ăn dần,cầm hơi và cầm chừng>>>>chờ thời!)
  Nhận dạng được KT thời Đồ đểu,thấy rõ BẢN CHẤT của bọn Con Hoang “định hướng” Vô Số tài sản (THAM NHŨNG)!và nhất là NỢ XẤU bão táp “tập 9” chuyển sang Tái…và sẽ “ra đi” tìm đường xuống cống(không phải cứu nước của cẩu nô tài…!)!Cho nên ,phen này “Quyết và Liệt” mà ….một liều ba bảy cũng liều phải đành
  “Đóng cửa,Sập tiệm” chưa Phá sản! Ơn trời(không ơn đoảng)còn sót lại cái Quần để che cái Con TỰ DO phòng khi hữu dụng…..!!Ngẫm lại ông bà xưa nói không sai:
  “Tích cốc phòng cơ….Tích Y phòng hàn” !!!!Nhân đây,rất cám ơn trang chủ CXN đã Dự báo(đoán)cho KT với tình hình của DN biết và ứng phó……

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s