CXN_060713_2675_Chính thể chế CT đã tạo ra tham nhũng CT và gây ra lạm quyền được tiếp sức bởi lý tưởng KT Mác lê lấy DNNN làm chủ đạo để tham nhũng của CT được hoàn toàn ” miễn nhiễm và bất tử ” (debt provision)

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

anhtu SG

Lành mạnh hóa ngân hàng ở đây là Ngân hàng kinh doanh là phải có hiệu quả ,phải có lợi nhuận ! vậy thì để có lợi nhuận từ việc ” kinh doanh tiền ” thì điều kiện cần và đủ là ngân hàng phải không có nợ xấu hay còn gọi là phải có trích lập dự phòng cho các ” rủi ro ” phải đầy đủ , phải xác định đối tượng NH cho vay là an toàn hay không an toàn … còn hiện nay thì cục ” nợ xấu quá to ” đã sinh ra qua sự lây nhiễm từ nguồn gốc của nó là ” cơ chế CT ” , chính thể chế CT đã tạo ra tham nhũng CT và gây ra lạm quyền được tiếp sức bởi lý tưởng KT Mác lê lấy DNNN làm chủ đạo để tham nhũng của CT được hoàn toàn ” miễn nhiễm và bất tử ” , chính vì sự bất tử của hệ thống tham nhũng được bao che chăm sóc bởi chế độ ” độc đảng ” , bởi ĐCS là 1 đảng duy nhất lãnh đạo NN và nhân dân nên ” dư địa từ tham nhũng của VN ” đã tạo nên ” 1 hệ thống nợ xấu có 1 không 2 trên thế giới hiện nay , chính nợ xấu không thể giải quyết mà lại còn phải nuôi nó hàng ngày hàng tháng nên Nó bòn rút toàn bộ mọi ngõ ngách , mọi tiềm lực KT , mọi sự phát triển của KTVN hiện nay , vì thế chính tham nhũng và độc tài CT đã sản sinh ra nợ xấu và cũng chính tham nhũng CT đã gây ra cho nợ xấu không thể bị xóa bỏ được cho dù hàng vạn chính sách do CP hay Đảng CS ban hành thì trước sau gì ” hệ thống tham nhũng ” cũng chẳng bị ảnh hưởng gì ! chính vì thế IMF quá thất vọng và chỉ còn cách thốt lên rằng … phải gỉai quyết nợ xấu ” .. chính là phải giải quyết nạn tham nhũng CT , chính là phải giải quyết ĐCS và thể chế CT tại VN hiện nay thì mới mong lành mạnh hóa NH , mới mong hóa giải để phát triển nền KTVN hiện nay và điều này nói lên rằng IMF và WB đã hiểu hết , hiểu chi tiết rằng tại sao nền KTVN là nền kinh tế duy nhất suy thoái toàn phần trên thế giới hiện nay …. và nó bị suy thoái nặng nề ở mọi mặt là do đâu và do ai … 1 điều nữa là toàn thế giới hiện nay đã thấy được sự bưng bít che dấu sự thật của ĐCSVN suốt từ 86 năm qua đến nay đã từng bước giết chết nền KT và ĐCSVN như thế nào , và hậu quả của nó sẽ ra sao trong những tháng sắp tới sẽ là hồi kết luận của chủ thuyết Mác lê tàn ác đến mức độ nào trên thế giới và dân tộc VN phải gánh chịu suốt 86 năm qua ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s