CXN_062013_2729_Tại sao ĐCS đối xử CHHVũ theo phong cách “tù vua” ???? (Cù Huy Hà Vũ)

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

Châu Xuân Nguyễn

Vì chúng nó là CS, là gian manh , là mưu mô, là quỷ quyệt. Là chúng nó có kinh nghiệm với Lê Thị Công Nhân, càng nổi tiếng, càng vổ béo thì đó là đòn vô hiệu quả hay nhất. Còn nhớ câu của Lê Thị Công Nhân:” CS đừng hòng mà thoả hiệp với tôi”…Bây giờ thì không cần thoả hiệp nữa. Continue reading

CXN_062013_2728_Đừng có ngây thơ mà mong đợi ĐCS hé lộ sự thật về CHH Vũ tuyệt thực lúc này, đợi tới 70 ngày kỹ lục tuyệt thực mà còn sống của CHHV họ mới tiết lộ sự thật, đây là lá bài át chủ của ĐCS mà….(Cù Huy Hà Vũ)

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-

Châu Xuân Nguyễn

Như anh Phạm Văn Thành khuyên từ ngày tuyệt thực thứ 15 đến nay:”Hãy ngưng ngay”, nhưng người ta đâu có chịu, cứ “leo thang chiến tranh”, bằng “kêu gọi khẩn cấp số 2”, lại mướn Luật sư tuyên bố vung vít… Continue reading