CXN_062513_2755_Biến động chứng khoán là có hiệu ứng nhanh nhất trong tứ trụ BĐS, nợ xấu NH, TTCK và DNNN:Đã đạt mốc 484 điểm rồi chú Châu, các máy in tiền đang chạy 3 ca/ ngày.

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

—————-
Châu Xuân Nguyễn


Một comment của bạn đọc…

đã đạt mốc 484 điểm rồi chú Châu, các máy in tiền đang chạy 3 ca/ ngày.

———————-

TTCK trồi sụt nhanh như thế nào, người bàng quang cũng thấy, không bưng bít được ở truyền thông, mặc dầu bưng bít tin xấu về BĐS, nợ xấu, DNNN, thất nghiệp, DNNVV đóng cửa.

Trong vòng 1 hay 2 tháng nữa, tất cả những sự kiện sẽ dồn dập rất nhanh mà bọn CS này sẽ không ngờ tới và dĩ nhiên vì không chuẩn bị, vì bất tài không nhìn ra hay bất tài để giải quyết nhanh gọn thì có cứ “snowballing” tiếng anh là “tuyết rôi cuộn tròn”, càng rơi xuống cục tuyết càng to thêm, khi đụng đáy thì từ một cuc65 bằng banh tennis trên đỉnh tuyết, nó sẽ to bằng cái nhà khi nó xuống tới đáy. Một một số tiền nào đổ nổi vào TTCK để ngưng được, Ngân sách Mỹ còn không đủ để can thiệp Wall Street thì NS VN làm gì đủ để can thiệp TTCK và usd cùng một lúc, hãy đón xem pháo bông nhe..(fireworks)

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
25.06.2013
Châu Xuân Nguyễn

12 comments on “CXN_062513_2755_Biến động chứng khoán là có hiệu ứng nhanh nhất trong tứ trụ BĐS, nợ xấu NH, TTCK và DNNN:Đã đạt mốc 484 điểm rồi chú Châu, các máy in tiền đang chạy 3 ca/ ngày.

  1. Giới chóp bu giờ chỉ lo phát triển, tranh dành quyền lực, phe nhóm. Bởi vậy, họ không muốn nhìn nhận thực trạng kinh tế, xã hội Việt Nam và sự thật họ cũng không đủ cam đảm để nhìn sự thật nữa!

    Like

  2. TTCK hạ điểm thê thảm quá !
    chóp bu cs lại nhân dịp “đục nước béo cò” mà hoặc tiếp tục kiếm cách ăn, hoặc lo tranh quyền đoạt lợi một cách quyết liệt thì vn càng tệ hơn !
    TTCK và hệ thống ngân hàng đều muốn đóng băng thì KT chết cóng !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s