CXN_072213_2871_Phá sản và bán tất cả DNNN để mỗi năm không khỏi mang nợ thêm 600 ngàn tỉ, bằng thu thuế ngân sách hàng năm của 90 dân VN: Sẽ cho phá sản Vinashinlines

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–
Châu Xuân Nguyễn

Tôi chỉ cần kèm theo 4 bài viết của tôi, mời bấm vào tab DNNN ở trên để đọc thêm nếu cần…
CXN*_335_111009_TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ BẰNG CÁCH IPO TẤT CẢ TCY VÀ TẬP ĐOÀN   Bài này viết ngày 10.11.09, gần 4 năm nay.

CXN_072113_2864_Lỗ chỉ 3,000 tỉ nhưng nợ thêm hằng 100,000 tỉ, gấp 33 lần mức lỗ: Không bán doanh nghiệp Nhà nước để bù ngân sách


CXN_071913_2851_Tình hình như thế này mà 3 triệu Đảng Viên không nhìn thấy gốc rể của suy sụp là do Doanh Nghiệp Nhà Nước thì ĐCS không xứng đáng lãnh đạo nữa: Huy động trí tuệ và đồng thuận toàn dân

CXN_072013_2857_Sao mỗi lần tôi attack thì bọn Ba Xạo lại chống đở vậy hè, làm vậy là phong thánh cho CXN rồi đó !!!: “Không thể ồ ạt bán doanh nghiệp nhà nước vì khó khăn”

Vinashineline là cty con của Vinashin, tái cấu trúc ngày 30.06.10. Lúc ấy tôi nói phải phá sản tất cả Vinashin, chúng nó không nghe, sau 3 năm, bọn Vinashin này ngốn thêm mấy trăm ngàn tỉ nợ để tổng cộng nợ của DNNN dc chúng tuyên bố là 1,3 triệu tỉ (65 tỉ usd), so với ngân sách thu thuế toàn 90 triệu dân là 600 ngàn tỉ (nợ bằng 2 năm tổng thu thuế), ODA là 6 tỉ usd (11 năm ODA), và kiều hối là 8 tỉ usd (8 năm kiều hối). Những con số mà đới con và cháu của chúng ta sẽ phải trả nợ cho chúng nó.

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
22.07.2013
Châu Xuân Nguyễn
—————————–
http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130721045244961P0C5/se-cho-pha-san-vinashinlines.htm
10:01 (GMT+7) – Thứ Hai, 22/7/2013

Sẽ cho phá sản Vinashinlines

Vinalines sẽ nhận được nhiều cơ chế mới để tái cơ cấu…

Sẽ cho phá sản VinashinlinesLiên quan đến các kiến nghị của Vinalines về việc khoanh nợ, xóa nợ tại các ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải và Vinalines làm việc trực tiếp với từng ngân hàng, trình Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vinashinlines, một công ty con nhiều tai tiếng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), sẽ được làm thủ tục phá sản trong thời gian tới.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thông báo mới nhất của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu của Vinalines.

Cùng được “phá sản” như Vinashinlines, còn có công ty Falcon.

Thông báo này được ban hành sau khi Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu của Vinalines hồi đầu tháng này, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Vinalines.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Vinalines và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã “thống nhất với báo cáo, đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu của Vinalines”.

“Trong giai đoạn vừa qua, do thị trường vận tải biển chưa phục hồi, nguồn vốn hạn chế, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải biển và khai thác cảng biển. Tuy nhiên, Tổng công ty đã bám sát định hướng đầu tư phát triển, tập trung xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn thách thức, triển khai việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt”, thông báo viết.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao cho Vinalines phải tăng cường công tác quản trị, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu, các bộ phận, xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời, quản lý, cắt giảm chi phí, nâng cao hơn nữa năng lực khai thác sử dụng đội tàu để đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, phải tập trung xử lý tài chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc và công ty mẹ theo đúng đề án tái cơ cấu. Hội đồng thành viên, ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt, cương quyết không vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu Vinalines sớm hoàn thiện và nộp hồ sơ phá sản doanh nghiệp đối với công ty Vinashinlines và Falcon theo quy định.

Liên quan đến các kiến nghị của Vinalines về việc khoanh nợ, xóa nợ tại các ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải và Vinalines làm việc trực tiếp với từng ngân hàng, trình Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng khác, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để xử lý việc khoanh nợ, xóa nợ theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về việc Công ty Mua bán nợ quốc gia và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tham gia mua lại các khoản nợ của Vinalines, giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể theo thẩm quyền.

Trong khi đó, về việc phát hành trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ để đảo nợ vay ngân hàng, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong thời gian chờ phát hành trái phiếu mới, Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý các đề nghị của Vinalines về kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu thêm một năm và giữ nguyên nhóm nợ cho các khoản vay.

Về vốn lưu động, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ, phối hợp với Vinalines làm việc với các tổ chức tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về cơ cấu nợ tại 4 doanh nghiệp chuyển giao từ Vinashin, Vinalines nộp hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về chuyển đổi các khoản nợ, bảo lãnh hỗ trợ của Vinashin và Vinalines cho 5 đơn vị chuyển giao từ Vinashin thành vốn điều lệ, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về các liên doanh cảng với đối tác nước ngoài, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines đánh giá lại, giảm tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam tại các liên doanh cảng không quan trọng để đầu tư vào các dự án cảng quan trọng hơn.

Một số vấn đề cụ thể khác cũng đã được thể hiện trong thông báo quan trọng này, chẳng hạn về việc sử dụng nguồn vốn từ chuyển đổi công năng khu bến cảng Nhà Rồng – Khánh Hội cho các cảng liên doanh của Vinalines tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, giao Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, về cấp bổ sung vốn điều lệ, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm xem xét, giải quyết; lưu ý khấu trừ khoản tạm ứng 200 tỷ đồng của Vinalines để phục vụ cho việc bán tàu của Vinashinlines; về việc bán tàu, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định các trường hợp; về lãi suất các khoản vay đóng tàu, giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

One comment on “CXN_072213_2871_Phá sản và bán tất cả DNNN để mỗi năm không khỏi mang nợ thêm 600 ngàn tỉ, bằng thu thuế ngân sách hàng năm của 90 dân VN: Sẽ cho phá sản Vinashinlines

  1. Lại phát hành trái phiếu mới, csvn lại tiếp tục bóc lột 90 triệu dân.
    Cho Vinashineline phá sản, rồi dùng tiền trái phiếu mới mua lại, thì cũng y như cũ không có khác biệt nào, chỉ tội cho người dân phải gánh thêm nợ công do phát hành trái phiếu mới.
    csvn quá gian xảo, quá tàn ác (ác hơn cả ma quỷ)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s