Rối như canh hẹ

Nguyễn Mộng Hoài
Gần đây, trên một số chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt nam, bắt đầu được nghe tin và bình luận về một số vấn đề “bức xúc” hiện nay. Kể ra, báo “lề phải” của Đảng và Nhà nước đã bắt đầu không chỉ “tô son vẽ phấn” cho diễn biến đời sống xã hội, bắt đầu dám nói đến những cái gai góc của đời sống xã hội ấy. Cho dù đây mới chỉ là “nốt nhạc dạo đầu” của những sự thật mà vai trò của báo chí cách mạng không thể làm ngơ. Continue reading

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG phát biểu VÔ LỐI, BẤT NHẤT v/v TĂNG GIÁ ĐIỆN

TRANVIETNGAI-DIEN

Continue reading

CXN_080913_2937_VAMC, trò hề thế kỹ cho 90 triệu dân VN nhưng không ai cười nỗi: VAMC nguy cơ ‘thất nghiệp’ (debt provision)

Icon_Symbols_ĐCS_Mao
Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–

Châu Xuân Nguyễn


Thật là bọn bất tài tham nhũng Ba Xạo, Bình Ruồi này làm trò cười cho dân VN. Tôi đã cảnh báo chúng về nợ xấu NH từ đầu 2011, gần 3 năm nay (vì kinh nghiệm suy thoái, DN phá sản hay vỡ nợ, nợ xấu sẽ tăng cao) nhưng chúng đâu có hiểu gì mà nghe. Continue reading

CXN_080913_2936_Chưa thấy ai ngu như Ba Xạo và Bình Ruồi: lập VAMC rồi không biết phải làm gì ????: Chuyển nợ xấu thành vốn góp tại doanh nghiệp? (debt provision)

Icon_Symbols_ĐCS_Mao
Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
———————–

Châu Xuân Nguyễn


Công nhận càng ngày tình hình nợ xấu NH, VAMC càng rối răm thì thấy bọn NHNN, Bình Ruồi, Ba Xạo ngày càng lộ rõ cái ngu của chúng nó. Continue reading