Thư của Ls Nguyễn Thanh Lương gửi bà Nguyễn Thị Kim Liên – mẹ của Đinh Nguyên Kha

 

“Tôi xác định Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên chỉ là nạn nhân của thế lực “X” và tôi không hề bị tổn thương hay tự ái nghề nghiệp do em Đinh Nguyên Kha có đơn xin không tiếp tục yêu cầu luật sư bào chữa và có sự xác nhận của trại tạm giam công an tỉnh Long An hẳn hòi… Mai này, trước tòa mọi sự im lặng của tôi khi ai hỏi về Kha – Chính đấy còn là lời bào chữa ngậm ngùi mà đầy kiêu hãnh không chỉ riêng tôi mà còn có Kha… Tôi xin thức trọn đêm nay để bày tỏ thật lòng, để trình tường với chị về một Đinh Nguyên Kha vô vọng nhưng tràn đầy mến yêu…”Luật sư Nguyễn Thanh Lương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s