Xứ người câm!

 

Nguyên Anh (Danlambao) – Tại một vương quốc nọ được mệnh danh là vương quốc thiên đường, nơi mọi cảm xúc thăng hoa, nơi nổi buồn xóa bỏ, mọi người dân đều được chăn dắt bởi các vị quan phụ mẫu rất chi là khả (ố) kính. 
Là một quốc gia mù vì tất cả những sự việc khắp nơi trên thế giới đều bị bưng bít, che giấu thông tin, vì quốc vương dùng tiền của người dân đóng thuế để nuôi bộ máy tuyên truyền thực chất là phản tuyên truyền với cái bọn người được gọi là thế lực thù địch.
Người dân trong nước chỉ biết nhìn vào cái tivi, nhà đài nói sao nghe vậy cho nó lành, thắc mắc lại bị đám côn (đồ) an tới làm việc thì rách việc, cho nên ai nấy có mắt cũng như mù vì tựu trung có thấy cái gì đâu mà dám cả quyết?
Khi kỷ nguyên thông tin toàn cầu bùng nổ thì bỗng nhiên những gì triều đình che giấu bỗng nhiên lòi ra trước mắt bàn dân thiên hạ, thêm vào đó bọn dân đen cứng đầu cứng cổ dùng cái còm píu tờ chia sẻ ý nghĩ mình đến với mọi người làm cho lòng dân không yên, những hành động hèn với giặc, ác với dân vi phạm dân chủ, nhân quyền được cập nhật hàng ngày, thêm vào đó đám dân đen thấy được bộ mặt thật của cái chủ nghĩa iu việt nói một đàng làm một nẻo làm ai cũng sôi sục căm hờn…..
Trước tình thế đó quan thừa tướng là Ba Ếch người nổi tiếng là trùm tham nhũng ban thêm một văn bản được gọi là nghị định 72 dành cho ai có ý định chống đối hãy dè chừng, theo đó những ai vu khống, bêu xấu lãnh đạo hãy coi chừng… lãnh đạn! (*)
Từ đó trở đi thiên hạ thái bình, ai có tư tưởng chỉ trích đều tự mua hộp băng keo bandage bỏ theo trong người và khi cái mồm ngứa quá thì dán chéo lại nhằm đảm bảo an toàn cá nhân trước cặp mắt cú vọ và đôi tai dơi của đám côn (đồ) an!
Tuy nhiên sau khi về đến nhà, trước khi đi ngủ họ cũng phải mở miếng băng keo ra cho nhẹ và sau khi nằm trong mùng họ réo tên quan thừa tướng:
– Tiên sư bố thằng Ba Ếch, đã ngu còn thưa thốt, đã dốt còn làm giọng thiếu I ốt, thật đúng là thủ tướng đầu…..B (!)
__________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s