PVPIPE tập đoàn DẦU KHÍ QUỐC GIA chống quyết định thanh tra của Bộ Xây Dựng

phandinhhuan-pvpipe1

Phan Đình Huân:  Ủy viênnhiệm kỳ 2010-2015

Công văn của Thanh tra Bộ xây dựng và kết luận của Thanh tra Bộ Xây Dựng cho thấy Bộ Xây Dựng đã biết rõ những sai phạm của cty PV Pipe tại công trình Soài Rạp và có những chỉ đạo xử lý nhưng cty PV- Pipe đã không thực hiện theo công văn của bộ và tiếp tục sai phạm tại công trình trên.

 

PVC-Congvanbo

Công văn của Bộ Xây Dựng gửi cty PV-Pipe
PVC-Ketluanthanhtra_1 PVC-Ketluanthanhtra_2 PVC-Ketluanthanhtra_3

Kết luận thanh tra của Bộ Xây Dựng

 

Chúng tôi xin tiếp tục cung cấp thông tin về tham nhũng và nhận hối lộ tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Tác giả CHỐNG THAM NHŨNG gửi TTXVA.ORG

Xem tin nguồn: http://ttxva.org/pv-pipe-chong-thanh-tra/#ixzz2eMy7De4s
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

One comment on “PVPIPE tập đoàn DẦU KHÍ QUỐC GIA chống quyết định thanh tra của Bộ Xây Dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s