Hai tầng mỉa mai

truongtansang-tpp

Ông Nguyễn Đình Lương, Nguyên trưởng đoàn đàm phán hiệp định thương mại Việt Nam – Mỹ vừa trả lời phỏng vấn tờ VietnamNet về TPP rất hay, thực tế và tỉnh táo. Đặc biệt khi nói về lợi ích từ TPP, ông Lương nhấn mạnh khung pháp lý TPP sẽ là khuôn mẫu cho việc vận hành kinh tế Việt Nam, ví dụ việc bảo vệ quyền lợi công nhân.

Ông nói: “… ta phải cam kết trao cho người lao động Việt Nam “quyền lập hội”. Công nhân, người lao động tự tụ tập với nhau, tự lập hội để “nói chuyện” với giới chủ, để “cưu mang” nhau lúc khó khăn.

“Quyền lập hội là một trong những quyền “tạo hóa ban” cho những người có sức lao động, đi lao động để tự vệ. Đó là một trong những chuẩn mực quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Đó cũng là một quy phạm phổ quát trong đời sống xã hội văn minh.

“Trong cuộc đàm phán BTA với Hoa Kỳ trước đây, Việt Nam kiên trì đòi phía Hoa Kỳ dành cho phía Việt Nam Quy chế ưu đãi phổ cập (GSP) (áp dụng thuế bằng 0 đối với mấy ngàn mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ chủ yếu là hàng thủ công nghiệp, mây tre, cói ngô…)

“Phía Hoa Kỳ kiên quyết không chấp nhận vì Luật GSP của Hoa Kỳ đòi đòi hỏi một số yêu cầu cao trong đó có quyền lập hội.

“Nghe nói sau này, qua nhiều năm đàm phán, đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa chấp nhận cho hàng Việt Nam được hưởng GSP vì Việt Nam chưa có điều kiện để thực thi quyền lập hội.

“Kỳ này, muốn vào TPP, Việt Nam không thể tránh khỏi điều khoản này. Theo tôi, phía Hoa Kỳ và các nước khác có nhân nhượng thì cũng chỉ ở mức cho một thời hạn bảo lưu vài ba năm để Việt Nam xử lý những vấn đề thuộc cơ chế trong nước.

“Chấp nhận “Quyền lập hội” cho người lao động thì công đoàn Việt Nam sẽ phải đổi mới cả về chức năng nhiệm vụ, cả về phương thức hoạt động, và sau đó có thể là các đoàn thể quần chúng khác cũng sẽ noi gương”.

Đây đúng là một khía cạnh quan trọng với nhiều tác động chưa lường hết được. Nhưng điều mỉa mai là Việt Nam phải trông chờ vào một hiệp định ký với các nước tư bản để các nước tư bản này gây sức ép buộc Việt Nam phải bảo vệ công nhân của mình, không để giới chủ bóc lột quá đáng! Điều mỉa mai là phát biểu của ông Lương gián tiếp thừa nhận Công đoàn hiện nay không giúp người công nhân tự bảo vệ mà họ cần một loại hình công đoàn khác dưới sự thúc giục thành lập của các nước được coi là tư bản!

Vấn đề là các giới chủ có vốn đầu tư nước ngoài có thật sự muốn thúc đẩy chuyện này hay họ đang hài lòng với hệ thống công đoàn hiện tại của Việt Nam? Cái đó mới chính là hai tầng mỉa mai.

THEO FB NGUYỄN VẠN PHÚ

Xem tin nguồn: http://ttxva.org/hai-tang-mia-mai/#ixzz2fRwAghMt
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s