Thư mời đến dự phiên tòa công khai của gia đình Ls Lê Quốc Quân

 

30/09/13 9:00 AM
Thư mời đến dự phiên tòa công khai của gia đình Ls Lê Quốc Quân

Gia đình chúng tôi xin mời gọi tất cả mọi người cùng đến dự phiên tòa này, nhằm chứng kiến, xem xét và quan sát tất cả những diễn biến của phiên tòa. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, cá nhân, nhà báo trong và ngoài nước thực hiện chức năng giám sát, để chấn chỉnh kịp thời những khuất tất, những hành vi vi phạm pháp luật như đã từng vi phạm thời gian qua đối với Ls Lê Quốc Quân.

thu1 Thu2

Nữ Vương Công Lý

One comment on “Thư mời đến dự phiên tòa công khai của gia đình Ls Lê Quốc Quân

  1. Chỉ có tội trốn thuế thì lấy lý do gì nhốt người ta?Chỉ có những kẻ có ý đò mờ ám mới mượn cớ đàn ấp dân chủ đàn áp tiếng nói của nguòi dân,dùng vũ lực bịt miêng thế gian giở trò vặt đó ra để bịp bợm trẻ con nó cũng biết đây là âm mưu của bầy cộng sản sắp chết.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s