Kinh tế xuống đáy vì thiếu cải cách thể chế

 

RFA tiếng Việt

Nam Nguyên, phóng viên RFA phỏng vấn bà Phạm Chi Lan

03-10-2013

1

 

Cải cách thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược được nhà nước Việt Nam đặt ra và tiến độ cải cách thể chế gắn liền với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình đầu tư. Tuy vậy các học giả, chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu ở Huế vừa qua đánh giá là cải cách thể chế dậm chân tại chỗ làm trì trệ nền kinh tế. Continue reading

CXN_100413_3141_Hằng trăm bài học quý giá về dân Mỹ (Tây Phương), về thực sự dân chủ, tự do trong vụ CP Mỹ đóng cửa: Mỹ vẫn bế tắc về ngân sách, Obama nổi giận

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–

Châu Xuân Nguyễn

———–

Đây có thể là cơ hội trời ban cho CXN để truyền đạt hằng trăm bài học thực tiễn (không lý thuyết đơn thuần) để mở mang dân trí VN về Dân Chủ, Nhân quyền, tam quyền phân lập, ngân sách, kiểm soát ngân sách, trần nợ công, xáo trộn chính trị, tôn trọng quyền của đại diện dân cử, quyết định ít tổn hại nhất cho 300 triệu dân Mỹ, rút quân chiến tranh VN, thương lượng thay vì thủ tiêu, đối đầu trực diện, sự bực bội của người dân, yếu tố thời gian, ý dân, nhóm lên tiếng nhiều nhất, đám đông thầm lặng, ảnh hưởng của 2 nhóm này, tôn trọng ý dân, sự tương tự với chiến tranh VN, bực bội đình điểm, tương tự cuộc đấu tranh giải thể CS của CXN, cục diện thay đổi như thế nào vì ý dân, sẵn sàng tranh đấu cho lý tưởng, áp lực từ chức Nixon. Continue reading

CXN_100413_3140_CXN Cám ơn Bill Gates và Internet, 2 video tuyệt vời này đến với 90 triệu dân VN về ngành Côn An

Video 1 sơ bộ dạo đầu, video 2 là vào cuộc, từ A tới Z luôn….Cấm trẻ em dưới 2 tuổi.

Thấy trong hình có 1 người quen quen ở Vũng tàu, nhưng lần này BH cũng phải nhường sân rùi….

Cái hay là chửi quá đúng, ng dân nuôi chúng nó để chúng nó tước quyền công dân của người dân ah ??? Chửi như thế còn nhẹ…Côn an, dân phòng im thin thít luôn, chúng nó sắp trả nợ đời rùi, sẽ có tắm máu ở Côn an khu vực thôi, bà con sẵn sàng nhe, chúng nó mua nhà, chuyển trường cho con cái chúng nó không kịp đâu !!!!

Continue reading