CXN_101613_3202_Mong anh Châu thông cảm cho các chiên gia kinh tế tốt nghiệp các trường đại học xhcn ở Đông Âu về.

Icon_Symbols_ĐCS_Mao

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

——

Châu Xuân Nguyễn

 

Trinh Van

Mong anh Châu thông cảm cho các chiên gia kinh tế tốt nghiệp các trường đại học xhcn ở Đông Âu về. Bao nhiêu năm họ ăn theo, nói leo đảng, nay mới được anh khai sáng cho tầm nhìn về kinh tế thị trường đích thực. Biết không thể chọi lại anh nên họ chưa dám đăng đàn bút chiến bao giờ, hiện tại thấy anh có lý nên họ nói theo cũng là hành động dũng cảm. Chứ trước đây có cho thêm tiền cũng chẳng dám trái lời những tên đồ tể như hai thằng họ Lê. Mà cũng vì chế độ cs do những thằng ngu dốt nhưng tham lam, tàn bạo, bảo thủ cầm quyền nên mới ra nông nỗi. Đa phần nhân dân trong nước đang nóng lòng chờ một cuộc cách mạng mới, lật đổ ách cai trị của đcs mà đại diện là bộ tứ ở Bà Đình,( mới nhìn qua đã…muốn chửi rồi) cộng với số còn lại trong ban chấp hành TW cũng cùng một giuộc. Kinh tế khó khăn đến mức không còn lối thoát, bọn chúng đang tính quị lụy tàu khựa để nhờ vả nhưng càng hèn nhát bán nước thì ngày bọn chúng bị nhân dân xử trảm càng đến gần.

One comment on “CXN_101613_3202_Mong anh Châu thông cảm cho các chiên gia kinh tế tốt nghiệp các trường đại học xhcn ở Đông Âu về.

  1. Không thông cảm được đau, Cái đám này vừa không tài, vừa không đức thì chỉ có phá hoại thôi. Đám chuyên gia này biết tỏng là thời thế đã thay đổi rồi nhưng vẫn cố đó thôi.

    Nếu còn chút lòng tự trọng thì hãy khuyên đảng tự giải tán đi cho dân bớt khổ bớt nghèo, chứ mà còn cố bám ngôi bám ghế thì cái nước VN này sẽ trở về “thời kỳ đồ đá” thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s