CXN_102013_3235_Một người Mỹ cứu 105 đồng nghiệp người VN khỏi Saigon 11 ngày trước 30.04.1975 (Video tiếng Anh translate)

4c37e-3041975

Các bạn copy chỉ dẩn này để hiện lên phụ đề tiếng Việt trong tất cả You Tube

1. Để chuột vào nút thứ nhì từ trái, hiện lên chử “Caption”)

2. Bấm chử “ON” khi On/off hiện lên

3. Bên phải của chừ English (Automatic captions) có mủi tên chỉa xống, bấm vào và menu kéo xuống.

4. Bấm chử Translate captions. Hiện lên bảng đen có chử Afrikaans. Dò chuột vào sẽ thành màu đỏ, bên phải có mủi tên kéo xuống

5. Kéo tới chử Vietnamese rồi bấm OK. Vậy là bạn có phụ đề tiếng VN bởi Google, ko chính xác lắm nhưng hiểu đc.

6. Ai có trở ngại thì còm hỏi tôi thêm, nhớ thao tác này để khi xem You Tube là có phần dịch tiếng VN

3 comments on “CXN_102013_3235_Một người Mỹ cứu 105 đồng nghiệp người VN khỏi Saigon 11 ngày trước 30.04.1975 (Video tiếng Anh translate)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s