CXN_102013_3236_Hạm Đội Hoa Kỳ Cứu Tàu Tỵ Nạn VN – Refugee Boat Rescued by U.S. Naval Fleet (Video)

A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,

Lính Mỹ cõng 1 thằng Việt Cộng, không phải lính QLVNCH vì không mặc quân phục, không mang “Bốt đờ sô”. Lính Mỹ là thế, người Mỹ là thế.

Video dài gần 1 tiếng, phải xem hết để thấy lính Mỹ “ác độc” với người Việt Nam như thế nào theo lời tuyên truyền của bọn cộng nô…

Những hình ảnh trong video này không khác gì những hình ảnh kèm theo đây…Đó là hình ảnh của người dân Mỹ nói chung và lính Mỹ trong suốt 10 năm hiện diện tại VN, không khác, trừ 1 trường hợp người lình khùng ở Mỹ Lai, đó là trường hợp cá biệt, rất rất cá biệt như những lần xã súng vào dân Mỹ ngay tại nhửng thành phố lớn nhất của Mỷ bởi những thằng Mỹ tâm thần nhưng chúng vẫn có quyền công dân như 299.999.999 người Mỹ khác là được quyền mua súng để tự vệ. Quyền này có từ lập quốc hơn 200 năm trước và dân Mỹ kiên quyết không từ bỏ quyền này (người VN cũng kiên quyết từ bỏ điều 4 Hiến Pháp nhưng ĐCS cương quyết giữ điều độc Đảng và ĐCS đang thắng) và CP Mỹ phải nhượng bộ, cũng như quyền “quậy” Hành Pháp bởi lưỡng viện Mỹ suýt vỡ nợ nước Mỹ vừa qua.

Tại sao những bức ảnh kèm theo đây là bức ảnh thật chứ không phải dàn dựng như bọn cộng nô lâu lâu có 1 bức ảnh côn an dìu người qua đường ??? Vì đây là thật sự tấm lòng người Mỹ, dàn dựng càng khó khăn và mất thời giờ hơn là chụp ngay sự thật lúc nó đang diễn ra.  (Video ở tận cuối bài)

A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,

A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS — Hình Dung Lịch Sử và Tình Người,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s