Khẩu khí chốn quan trường và dự đoán cảnh khốn cùng của người dân sắp đến

 

Minh Nhân (Danlambao) – Chính phủ có phiên hợp thường kỳ vào ngày 26.10.2013. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo toàn ngành quyết liệt vào cuộc tăng thu, chống nợ đọng thuế; giảm chi tiêu hành chính, giảm biên chế bộ ngoại giao nhưng tăng cường kinh phí cho Côn an.
Sau khi nghe Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo thực trạng, thành tích về thu thuế, và tình hình khả quan tận thu về tài chính trong 2 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lệnh:
“Hôm trước báo Quốc hội thu chỉ đạt 97% dự toán. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính nói có thể không hụt thu, vậy giao cho Bộ trưởng cố gắng thu đạt kế hoạch. Trong đó, đặc biệt giải pháp chống gian lận thuế GTGT, nợ đọng thuế. Cái gì miễn giảm thì miễn giảm, còn trốn thuế, chậm nộp phải cương quyết làm”.
Nhìn lại thực trạng các vụ Vinasine, Vinaline vỡ nợ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, ngân hàng chính sách xã hội phối hợp các nhà ngoại cảm “rởm” tìm mộ liệt sĩ để ăn chia nhau tiền tỷ; Hệ thống Ngân hàng rối ren, tín dụng đen lên ngôi làm điêu đứng doanh nghiệp,… đã vậy, bão lũ thiên tai ập đến làm 211 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất, mùa màng không biết bao nhiêu mà kể… nay Quan lớn lệnh truy thu thuế quyết liệt… bà con hãy mà chuẩn bị đón nhận trần càn quét, vơ vét cho đầy hầu bao chính phủ và túi tham các quan nhé!

Tiếp theo, Thủ tướng nói: Trong 10 năm qua chi đầu tư xây dựng tăng 3 lần, nhưng chi thường xuyên tăng tới 10 lần. Vì vậy, Bộ Tài chính phải đề xuất cắt giảm chi, đặc biệt chi hành chính.

Như vậy 10 năm qua, tiền thuế của người dân phải oằn vai, từ mồ hôi nước mắt cực nhọc đã chi tiêu vào các hoạt động “thường xuyên” này là chủ yếu, không có xây dựng đất nước là bao. Công chức, viên chức nhà nước hưởng bổng lộc, chi tiêu khoản tiền quá lớn này trong khi đó bộ phận này không trực tiếp lao động, tạo ra sản phẩm vật chất, tức là không làm ra được đồng nào cho nhà nước.
Tiếp theo Thủ tướng nói: Về biên chế cố gắng không tăng thêm, tăng phải có đề án rõ ràng, từng việc, từng người cụ thể. Bộ Ngoại giao rà soát các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, không tăng người nào nữa. Tăng người nào, làm việc gì phải báo cáo Thủ tướng biết. Chúng ta phải chấp hành nghiêm túc Nghị quyết trung ương phải giảm biên chế.” 
Vậy là lâu nay, con cháu các “Quan lớn” đã thấy cuộc sống trong nước vất vả nên tuồng nhau ra nước ngoài bằng con đường “ngoại giao”, tức là lấy tiền nhà nước nuôi con quan ở nước ngoài. Tiền thuế dân thu bằng tiền Việt, con quan tiêu xài bằng tiên đô, vậy thì sao không thiếu tiền ngân sách được.
Tiếp theo Thủ tướng nói: “Bộ Công an vì nhiệm vụ có yêu cầu đề xuất tăng (kinh phí và nhân sự) thì Bộ Tài chính trình sớm.” (để Thủ tướng phê duyệt)
Vậy là Thủ tướng chỉ đạo cho Bộ Tài chính tiếp tục tăng ngân sách cho “Côn an”. Đội ngũ này chẳng làm ra tiền gì cho ngân sách, chỉ có công bảo vệ chế độ và sự an toàn của các quan. Tuy nhiên điều đáng nói là Côn an chỉ đàn áp, trấn áp những ai lên tiếng phản đối và chỉ trích sự yếu kém của chính quyền; trong khi đó nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội thì buông long, để tội phạm trộm cướp hình sự gia tăng và đạo đức xã hội xuống cấp, suy đồi một cách trầm trọng.
Tóm lại, trong 10 năm qua, chính phủ sử dùng ngân sách từ tiền thuế nhân dân chi cho mục đích hoạt động hành chính, công quyền và đưa con em các quan lớn ra nước ngoài dưới hình thức “ngoại giao”.
Từ nay, chiến lược của chính phủ là không phải tìm một giải pháp để phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống cho người dân mà là quyết liệt tận thu thuế từ người dân để bảo đảm hầu bao chính phủ và tăng cường kinh phí cho côn an để bảo vệ chế độ và lợi ích của nhóm quan chức.
Khẩu khí chốn quan trường đã phán, cần thông báo rộng rãi đến người dân biết để chuẩn bị tâm lý đón nhận và đối phó sao cho an toàn.

2 comments on “Khẩu khí chốn quan trường và dự đoán cảnh khốn cùng của người dân sắp đến

  1. Đám chó CS sắp đến tháng nhiễm bệnh dại rồi bà con ơi,giờ thấy nó là lấy cây khệnh cho nó chết ngay rồi chôn kĩ nhé,tôi cảnh báo một bầy đông lắm rất nhiều chó dại.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s