CXN_103013_3316_Hụt thu ngân sách 65 ngàn tỉ đồng nên gói này thành trò bịp đồng bào ???: Chưa có doanh nghiệp nào được vay gói 30.000 tỷ đồng

Chúng ta đã ăn vào thịt của mình

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–

Châu Xuân Nguyễn

Tình hình ngân sách hụt thu 65 ngàn tỉ, bội chi 200 ngàn tỉ thì bọn cộng nô này đang âm thầm chặt gói 30 ngàn tỉ này.
6 tháng rồi mà chúng chỉ giải ngân được 30 tỉ/30.000 tỉ thì DN đừng nên có hy vọng gì.
Nhìn cách chúng làm khó làm dễ DN thì biết ngay một là chúng không có tiền mà không dám nói thật, hay là vòi vĩnh lại quả..Trích bài báo:”Các dự án không được chấp thuận bởi hầu hết các chủ đầu tư xin chia tách căn hộ lớn thành nhiều căn hộ nhỏ nên không đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, làm gia tăng dân số…”(hết trích)
CXN (30.10.13). Trước giờ bọn cộng nô có bao giờ quan tâm về gia tăng dân số nên phải nâng chất lượng phục vụ đâu ??? Bây giờ lại nêu vấn đề đó, trong khi phân khúc nhà to đùng là phân khúc chết dở nhất trong tất cả những phân khúc của BDS.
—-
90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và năng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
30.10.2013
Châu Xuân Nguyễn

——————————
http://m.cafef.vn/201310301027343838CA43/chua-co-doanh-nghiep-nao-duoc-vay-goi-30000-ty-dong.chn

30/10/2013 10:35

Chưa có doanh nghiệp nào được vay gói 30.000 tỷ đồng

Chưa có doanh nghiệp nào được vay gói 30.000 tỷ đồng
Đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào được vay tiền từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Ngày 29/10, làm việc với Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Trần Đình Cường cho biết.

Hiện nay mới chỉ có 179 cá nhân làm thủ tục xin vay với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng, trong đó hơn 30 tỷ đồng đã giải ngân.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Trọng Tuấn cho biết đã nhận được nhiều hồ sơ xin chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhưng sau khi xem xét, đến nay UBND TPHCM mới chấp thuận 3 dự án (hơn 6.000 căn hộ) được phép chuyển đổi. Các dự án không được chấp thuận bởi hầu hết các chủ đầu tư xin chia tách căn hộ lớn thành nhiều căn hộ nhỏ nên không đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, làm gia tăng dân số…

Theo Huy Thịnh

Theo Tiền Phong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s