CXN_110213_3345_Có thể tham khảo các văn bản luật về thuế để biết là dân có quyền nộp đơn xin hoãn nộp thuế vì trường hợp khó khan đặc biệt.

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–

nguoi cung kho

Đóó là những ý tưởng để các luật gia và thuế gia ngâm cứu và cãi lộn nhau khi viết các luật về thuế, và có lẽ chỉ xảy ra ở VN hậu CS mà thôi,

Còn bây giờ thì mọi chuyện đã an bài rùi, kể cả các sắc thuế dân Việt phải đóng, cách thức đóng lẫn ngày tàn của ĐCS.

Thời gian khong còn nhiều, cách hay nhất hiên nay là làm theo lời AC, kêu gọi mọi người không đóng và tìm cách tray ì thuế.
Số tiền thuế nợ này sẽ được xóa bỏ bởi CP hậu CS

Không đóng thuế thì có nhiều lý do, trong đó lý do hợp lý hợp tình nhất là cứ than vãn tình hình KT khó khan chung, ế ẩm, vật giá leo thang thì tiền ăn còn không có nó gì đến tiền thuế.
Cứ so bì với CP đồng chí X sướng lắm, hết tiền thỉ cứ việc gõ đầu QH nâng trần nợ và Bình ruồi in tiền là xong, còn dân kinh doanh thì đâu có máy in tiền, in thì ở tù luôn ai nuôi con

Có thể tham khảo các văn bản luật về thuế để biết là dân có quyền nộp đơn xin hoãn nộp thuế vì trường hợp khó khan đặc biệt.

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-83-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2012-vb201712.aspx

Còn nếu không nộp thì cùng lắm là cưỡng chế thuế (trong văn bản có ghi rõ là tụi thuế sẽ siết cái gì và siết như thế nào), mà cưỡng chết thì cũng phải có lớp lang thứ tự, chứ không phải cứ CA đến lấy là được đâu (phải có quyết định của cấp có thẩm quyền ký….)
Người dân cũng có quyền khiếu nại và kiện tụi thuế, nhưng trong trường hợp hiện nay thì chắn không xong vì tụi nó đói quá rùi.

http://www.vietlawnetwork.com/luat-quan-ly-thue/chuong-xi-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-thue.nd5-dt.147.030.html

Trong luật không thấy bỏ tù người trốn thuế (không hình sự), nghĩa là trốn thuế không bị bắt đâu mà lo, chỉ lo tụi nó siết đồ thôi, cứ từ từ tẩu tán trước đi là vừa.

Cả chúng ta và ĐCS đều chạy đua với thời gian vì vậy mọi người cố gắng truyền bá ww.chauxuannguyen.org và kêu gọi nhau không đóng thuế càng nhanh càng tốt, chậm thì thời cơ sẽ mất, chúng ta sẽ phải đợi vài chục năm nữa đó.

Vào đây gửi email nặc danh http://www.send-email.org
Vào đây có rất nhiều kết nối để vượt tường lủa

http://www.proxy4free.com/list/webproxy1.html

Cố gang lên mọi người ơi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s