CXN_110513_3371_Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm có phải là TT Nguỵ và bán nước như HCM tuyên truyền hay không ???? KHÔNG

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Nếu tôi là TT Kennedy của Mỹ, tuyên thệ trung thành và bảo vệ Hiến Pháp Mỹ, thì nếu Ông Diệm là bán nước và nguỵ thì tôi “mua nước VN” từ ông Diệm và giữ ông Diệm làm tay sai cho tôi phải dể hay không.

Chính vì ông Diệm không bán nước và không làm tay sai nên tôi mới hậu thuẩn đảo chánh 1.11.1963.

Lời tuyên truyền này, cùng với hàng trăm lời tuyên truyền khác của HCM là Mỹ xâm lăng, là giải phòng miền Nam khỏi sự kiềm kẹp của Mỹ Nguỵ v.v..đồng bào miền nam quá khổ phải ăn cơm bằng gáo v.v..đều được chứng minh là láo khoét của thằng đại bố láo Hồ Chí Minh để nướng hơn 1 triệu sinh linh sinh bắc tử nam để “thống nhất đất nước” dưới sự cai trị hà khắc của quỷ đỏ cộng nô mà 68 năm nay người dân VN vẫn chưa thoát khỏi.

90 triệu dân VN bây giờ phải thống nhất suy nghĩ trong đầu rằng bằng chứng bất tài, tham nhũng, tàn bạo của bọn CS này là quá rõ. Chúng ta hãy tâm niệm cùng nhau xuống đường hàng triệu người VN (thực tế nếu còn 100 ngàn bước xuống đường) là Công An CS không thể đàn áp được, lúc đó sẽ là sức mạnh vô biên để lật bọn này và nếu đồng bào cần tôi trở về giúp nước, tôi sẵn sàng nhưng phải chức lớn để cải cách tất cả, từ quân sự Cảnh sát, giáo dục, Nội vụ, y tế và tất cả dĩ nhiên có Kinh tế và nâng cao cuộc sống của đồng bào.

Melbourne
05.11.2013
Châu Xuân Nguyễn..

One comment on “CXN_110513_3371_Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm có phải là TT Nguỵ và bán nước như HCM tuyên truyền hay không ???? KHÔNG

  1. Chỉ có bè lũ chóp bu ĐCS bán đất nước VN này cho Tàu thôi.
    Tụi nó thà giữ cái ghế của tụi nó hơn là bảo vệ non sông gấm vóc của ông cha ta để lại

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s