CXN_111013_3412_Họ đã bỏ lại một phần thân thể, cả thân thể, xương máu, mồ hôi và nước mắt của họ để bảo vệ nền tự do dân chủ của 17 triệu dân miền Nam (trong đó có CXN), chống lại làn sóng xâm lăng của loài quỷ đỏ Hồ Chí Minh và đồng bọn, điều đặc biệt là họ là những người lính Mỹ (Video rất hay, hình ảnh rất đáng thương và cảm kích)

Us Soldier Carrying Elderly Vietnamese

2 comments on “CXN_111013_3412_Họ đã bỏ lại một phần thân thể, cả thân thể, xương máu, mồ hôi và nước mắt của họ để bảo vệ nền tự do dân chủ của 17 triệu dân miền Nam (trong đó có CXN), chống lại làn sóng xâm lăng của loài quỷ đỏ Hồ Chí Minh và đồng bọn, điều đặc biệt là họ là những người lính Mỹ (Video rất hay, hình ảnh rất đáng thương và cảm kích)

  1. xin nghiên mình trước anh linh binh sĩ hoa kỳ,những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho mnvn./.

    Like

  2. Chân lý luôn thắng Chân lý luôn sáng ngời Bằng chứng là hiện nay dân mnvn khi có dịp nhắc lại thời kỳ trước 75 vẫn hoài niệm tiếc thương và hảnh diện về kỷ niệm thanh bình ấm no hanh phúc do quân lực vnch và lính Mỹ mang lại Họ vẩn còn mang ơn đó tới nay

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s