4 comments on “CXN_111313_3440_Chân Dung người lính QLVNCH Lực Lượng Đặc Biệt/Biệt Cách Nhẩy Dù/Nhẩy Dù Đại Uý Trương Văn Út (4 Video), rất hay, nên xem hết

  1. Đại Úy Trương Văn Út có lẻ lớn hơn tôi vài ba tuổi. Tôi cũng đã xem mấy chuyện viết
    về anh. Tôi ngưỡng mộ anh vô cùng. Anh là thiên thần mủ đỏ, tôi chĩ là dân bộ binh S Đ
    22 BB mà thôi.húc anh luôn được khẻ mạnh và vui vẻ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s