One comment on “CXN_111313_3443_Chân Dung người lính QLVNCH Sư Đoàn 22 Đại Uý Nguyễn Thế Giác (4 Video), rất hay, nên xem hết

  1. mấy bác lúc này có lẻ đả đứng tuổi,mấy bác rán sống mấy năm nửa để chỉ đạo cho con cháu cầm súng để tiêu diệt cs,người dân bây giờ ko chứa chấp cs như xưa nửa đâu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s