CXN_111613_3469_Tôi đồng ý không làm nhục không xâm phạm nhân phẩm của họ,nhưng do uất hận mà người dân sẽ làm những gì họ làm khi cộng sản sụp,bỡi khi ấy chính phủ hậu cộng sản chưa thành hình

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

 

thangkhosaigon

không biết AC,có thấy ,nghe,biết sau cái ngày 30/4/75,bao nhiêu dân quân cán chính vnch khắp mn
bị bọn du kích bắt đi rồi bắn chết không?
tôi đồng ý không làm nhục không xâm phạm nhân phẩm của họ,nhưng do uất hận mà người dân sẽ làm những gì họ làm khi cộng sản sụp,bỡi khi ấy chính phủ hậu cộng sản chưa thành hình.ai có mất người thân vì bị bọn cs giết hay thủ tiêu ,ai có mất nhà cữa đất đai vì quan chức cs cướp đoạt,mới thấu được nỗi đau khổ của bản thân và gia đình.,ai từng ăn bá súng,đấm đá,bị nhục mạ trong các trại cãi tao mới thấy rằng con chó sướng hơn con người,
một chính phủ biết hoà hợp hoà giải dân tộc phải lấy trí nhân thay cường đạo,nhưng khó thay đổi nhân quả khi cs sụp đỗ,/.

thangkhosaigon

khi cs sụp đỗ,ACvể đến vn,đồng bào dọn rác sạch sẽ rồi./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s