CXN_111613_3480_Bạn nói đúng rồi đấy, chỉ căm thù lũ cộng nô chóp bu thôi, bộ đội vào nam xâm lăng và nhuộm đỏ Miền Nam thân yêu do bị Hồ Chí Minh gạt đi giải phóng “Quân Mỹ xâm lược” và “đồng bào miền Nam bị Mỹ Nguỵ kiềm kẹp”

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Bêndongsongtrem

Cái chết của anh Đương quá đau xót!
Càng ngẫm càng căm thù lũ cs chóp bu.

2 comments on “CXN_111613_3480_Bạn nói đúng rồi đấy, chỉ căm thù lũ cộng nô chóp bu thôi, bộ đội vào nam xâm lăng và nhuộm đỏ Miền Nam thân yêu do bị Hồ Chí Minh gạt đi giải phóng “Quân Mỹ xâm lược” và “đồng bào miền Nam bị Mỹ Nguỵ kiềm kẹp”

  1. anh châu ơi.ơn đảng ơn chính phủ mà người dân miền trung đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất do thủy điện xả xuống,ngày nay đả 11 người do lũ cuốn trôi,

    Like

  2. “Đục nước,béo cò”một lủ ngố vào nam,bây giờ thành quỷ,nòng súng trên tay bạn nghĩ xem chúng chiếm đoạt những gì chúng muốn,không hận thù gì chúng mà trục xuất chúng trở về nguyên quán.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s