Luật gia Lê Hiếu Đằng trò truyện với Bauxite Việt Nam về quyết định ra khỏi Đảng Cộng sản.

Personalities_Politician_ĐCS_Lê Hiếu Đằng

Sáng hôm nay, 5/12/2013, chúng tôi đến thăm Anh Lê Hiếu Đằng tại bệnh viện 115. Theo nguyện vọng của Anh, BVN có cuộc trò chuyện thân tình mặc dù Anh đang trở bệnh. Sau đây là bản ghi âm cuộc trò chuyện ấy do chúng tôi văn bản hóa gần như nguyên vẹn nhằm gửi đến bạn đọc xa gần.

Bauxite Việt Nam

BVN: Thưa anh, sáng sớm hôm nay thế giới mạng đã lan truyền rất nhanh lời tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam của anh sau hơn 40 năm ở trong đảng. Anh có thể cho biết vì sao anh chọn thời điểm này tuyên bố ra khỏi đảng?

LHĐ:Việc tôi tuyên bố ra khỏi đảng là hệ quả tất yếu của bài viết của tôi trước đây khi nằm trên giường bệnh. Nhưng do hoàn cảnh, do gia đình mà mình chưa thực hiện được. Nhưng bây giờ đã đến lúc thấy cần phải làm. Mình đã tuyên bố thì việc đầu tiên là chính bản thân mình phải ra khỏi đảng đã, rồi đến những người khác sẽ xem, nếu thấy việc làm của mình mà chính đáng họ sẽ hưởng ứng. Với lại bây giờ thấy đảng đã tệ hại quá đi. Vừa rồi Quốc hội thông qua bản Hiến pháp tôi thấy đi ngược lại hoàn toàn nguyện vọng, ý kiến của nhân dân. Tình hình kinh tế xã hội ngày càng xuống cấp, không thể nào chấp nhận được một cái đảng như vậy. Mình là một thành viên của đảng, dù sao mình cũng có trách nhiệm. Bây giờ mình ra khỏi đảng thì mình không còn trách nhiệm gì nữa. Mình là một công dân tự do.Với tư cách là một công dân tự do, mình có phạm vi hoạt động rộng rãi hơn, không bị vòng kim cô ràng buộc, mình có thể hoạt động rộng rãi, có thể sử dụng được tất cả các quyền công dân để mình đấu tranh.

BVN: Thực ra có không ít đảng viên muốn bỏ đảng nhưng không biết vì lý do gì mà họ vẫn lần lữa không chịu ra, hoặc chỉ lẳng lặng bỏ sinh hoạt mà không tuyên bố ra khỏi đảng. Cũng có những người tâm huyết nói với nhau cần đợi một thời điểm thích hợp sẽ cùng tuyên bố ra đảng. Anh nghĩ thế nào về tâm sự ấy?

LHĐ: Về thời điểm nào thích hợp thì tôi cho rằng thời điểm này là thích hợp rồi.Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợiích của đất nước lên trên. Nhất là đối với người nông dân, cụ thể là vấn đề ruộng đất, người dân đã rất cực khổ mà mấy ông ấy vẫn rất vô cảm, có thể nói không có chút xúc động gì, không sửa chữa được gì hết mà còn tệ hại hơn. Vì thế tôi thấy không còn có thể chịu đựng được nữa.

BVN:Như vậy có nghĩa rằng lâu nay các đảng viên có tâm huyết, các nhân sỹ trí thức vẫn cứ kiên trì chờ đợi xem đảng, hay nói đúng ra là bộ phận lãnh đạo của đảng, có tiếp thu những ý kiến xây dựng chân thành, mở ra con đường dân chủ hóa đất nước hay không, nhưng cho đến lúc này thì họ đã hoàn toàn thất vọng, không thể còn trông cậy vào sự sửa chữa của đảng nữa?

LHĐ: Đúng thế. Thời cơ vàng là sự sửa đổi Hiến pháp và Kiến nghị của 72 nhân sỹ trí thức, lẽ ra anh phải chú ý để có thay đổi, để tạo được không khí dân chủ, mà cơ bản nhất là chuyển một nhà nước chuyên chế, nhà nước toàn trị thành nhà nước dân chủ, để hòa vào dòng chảy của thế giới. Mà thế giới hiện nay đang chú trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, làm những việc thiết thân với con người hơn với CNXH rất xa xôi, mơ hồ không bao giờ có được, nói như ông TBT chờ100 năm nữa vẫn chưa có được. Thế thì tại sao lại bắt cả dân tộc phải chờ đợi?Bản thân các ông ấy đều cho con cháu đi Mỹ, đi Châu Âu du học, tức là đi theo Chủ nghĩa Tư bản, thế mà lại bắt cả dân tộc đi theo CNXH chẳng ra cái gì cả. Nó xa xôi, nó chỉ là hứa hẹn suông. CNXH đã tan tành trên ngay quê hương nó là Liên Xô.Lẽ ra mấy ông phải mở mắt ra chứ thế mà cứ nhắm mắt mà đi theo. Như thế chứng tỏ các ông ấy chỉ đặt quyền lợi của bản thân lên trên chứ không quan tâm gì đến quyền lợi của đất nước của dân tộc.

BVN: Cũng có người nghĩ rằng thực chất thì đảng này đang xây dựng CNTB, tất nhiên là CNTB man rợ, CNTB thân hữu. Trong khi đó cứ tuyên bố theo CNXH, chủ nghĩa Mác-Lê nin, nhưng thực ra chỉ cốt để duy trì sự độc tôn, độc trị. Cũng có biện luận rằng làm như thế là để giữ ổn định cho xã hội, nếu bây giờ tuyên bố bỏ CNXH thì xã hội sẽ loạn. Cho nên họ cứ tuyên bố như thế nhưng thực chất thì họ đang tự động chuyển sang CNTB.Vậy thì có nên cứ lẳng lặng ủng hộ quá trình ấyhay là cần phải vạch ra cho rõ ràng, phải phê phán, phản đối, phải ra khỏi đảng?

LHĐ: Đối với dân tộc, nói cái gì phải nói cho rõ ràng. Nói gì thì nói, CNTB man rợ nó còn tệ hơn trước đây. Tại sao anh lại không theo CNTB văn minh? CNTB cũng có mặt khiếm khuyết của nó nhưng lẽ ra phải không duy trì CNXH, CN Mác Lê-nin.Bây giờ có cái tệ hại là cứ dọa người dân là xã hội xáo trộn. Nhưng thực ra đôi lúc có sự xáo trôn một ít cũng rất cần thiết.

BVN:Con đường đấu tranh để chuyển hóa đảng cộng sản, chuyển hóa xã hội sang dân chủ bây giờ đã khác; ai cũng thấy là không thể dùng vũ lực lật đổ đảng cộng sản, mà phải chuyển hóa một cách ôn hòa theo con đường mà đảng vẫn lên án là “diễn biến hòa bình”. Có phải vì thế mà gần đây anh đã tham gia Ban cố vấn của Diễn đàn Xã hội Dân sự? Anh có thực sự tin rằng phát triển xã hội dân sựlà lối ra tốt đẹp cho đất nước hay không?

LHĐ: Bây giờ không hy vọng gì đảng và nhà nước thay đổi. Phải có yếu tố tác động đến mấy ông,phải xây dựng một xã hội dân sự mạnh đủ sức hạn chế quyền lực, tạo áp lực để mấy ông phải thay đổi. Bản thân tôi là đảng viên, cũng có nhiều bạn bè thân thiết, những đảng viên, những người lãnh đạo không cao lắm nhưng cũng là bậc trung, họ có những nhận thức tiến bộ, thấy được vấn đề, không mù quáng. Chỉ có những người chóp bu, ông nào cũng có lợi ích, có lĩnh vực để chia chác nhau làm cho đất nước khốn khổ vậy. Nông dân là lực lượng chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa rồi, lẽ ra họ phải được hưởng nhiều, bây giờ họ lại khổ nhất. Chỉ có quan chức và bà con của quan chức là hưởng lợi nhiều. Đa số người dân thì rất khổ, phải ly hương phải đi tìm sự sống. Cái này không thể chấp nhận được.

BVN:Vừa rồi theo anh nói có những đảng viên ở cương vị khá nhận thức được vấn đề nhưng cũng có nhiều người, nhất là những người ngoài đảng thắc mắc trong hàng mấy triệu đảng viên có phải những người có nhận thức tiến bộ chỉ là thiểu số, nếu không phải như thế thì tại sao đa số đảng viên lại không lên tiếng? Có phải là những đảng viên thường không có tiếng nói, không có tác động gì tới đường lối của đảng, tức là họ cũng nằm trong bộ phận bị trị mà như thế không hề đúng với cương lĩnh của đảng?

LHĐ: Đúng rồi. Tôi là đảng viên trong nhiều năm, sinh hoạt trong chi bộ tôi thấy các đảng viên, chi bộ, các cấp ủy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có mấy ông Bộ Chính trị, chóp bu quyết định thôi. Ban chấp hành Trung ương họp chẳng có ai dám nói gì đâu. Vừa rồi Quốc hội thông qua Hiến pháp chỉ có 2 người không bỏ phiếu thì có thể nói Quốc hội này là phản động, không phản ánh được ý chí nguyện vọng của nhân dân, nhất là vấn đề ruộng đất.

BVN: Nhân việc anh tuyên bố ra khỏi đảng, anh có gì nhắn nhủ với các đồng chí cũ của anh, tức là các đảng viên đảng cộng sản?

LHĐ: (Lặng im giây lát rồi vừa nói vừa khóc) Tôi có nhiều bạn bè là đảng viên, thực ra bây giờ tôi ra khỏi đảng rồi, không còn sinh hoạt đảng nữa. Lẽ ra bây giờ phải đoàn kết nhau lại để đấu tranh, phải có dũng khí, nếu ai cũng sợ cho bản thân mình, sợ cho bản thân gia đình mình thì đất nước sẽ ra thế nào, đất nước này ai lo? Thành ra tôi thấy thế này là không được, vì lợi ích cá nhân, gia đình, mà quên lợi ích đất nước thì không được, tôi thấy thế thì quá tệ hại.

BVN: Ngoài ra anh còn muốn thông qua diễn đàn Bauxite Việt Nam để nhắn nhủ điều gì nữa?

LHĐ: Tôi muốn nhắn anh chị em đảng viên trong đảng còn tâm huyết thì không có thời điểm nào thuận lợi bằng thời điểm này để tỏ thái độ để đấu tranh. Nếu bây giờ cứ nói tình hình lúc này chưa chín muồi, hoặc là chưa đúng lúc, thì bao giờ mới đúng lúc, mới chín muồi? Chính mình phải tác động để tình hình chín muồi chứ không lẽ ngồi chờ sung rụng à? Quan điểm ấy rất là tiêu cực, mọi người phải tích cực lên, đấu tranh mạnh mẽ, kể cả không sợ bắt bớ tù đày. Chỉ có kẻ yếu mới thích bắt bớ tù đày. Nếu mạnh thì phải đối thoại. Thí dụ như trường hợp của tôi chưa có ai đến đối thoại với tôi. Tôi nói thêm bây giờ chính là lúc của nhân sỹ trí thức. Bao giờ cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, thời kỳ nào cũng vậy,nhân sỹ trí thức phải đi đầu, phải giương cao ngọn cờ đấu tranh, phải dũng cảm, đừng có sợ. Bây giờ là mình phải phá tan không khí sợ hãi mà  bao nhiêu năm, từ năm 1954 đến giờ, do mấy ông tạo nên. Bây giờ tôi thấy, ai cũng sợ, cái gì  cũng sợ. Sợ ma, sợ quỷ, sợ cái quái quỷ gì… Mình là con người tự do, mình sợ cái gì.Mình không sợ vì mình là chính nghĩa, và như vậy mình làm việc đúng thì không thể ai nói gì, làm gì được mình hết. Đừng có nói chưa chín muồi. Tôi hy vọng nhân sỹ trí thức đừng có đặt vấn đề chưa chín muồi hoặc là chưa đúng lúc. Chín muồi là do tác động của xã hội dân sự. Xã hội dân sự mạnh lên thì sẽ có tác động. Mà muốn xã hội dân sự mạnh thì nhân sỹ trí thức phải làm.Vậy thôi.

BVN: Xin cảm ơn anh và xin nhanh chóng truyền tải tất cả những lời tâm sự chân thành và tha thiết của anh đến bạn đọc của Bauxite Viêt Nam và qua đó sẽ gửi đến rộng rãi những người dân trong xã hội, kể cả những đảng viên và những người lãnh đạo của đảng. Một lần nữa cảm ơn anh và xin chúc anh chóng phục hồi sức khỏe.

11 comments on “Luật gia Lê Hiếu Đằng trò truyện với Bauxite Việt Nam về quyết định ra khỏi Đảng Cộng sản.

 1. NGÀY XƯA ĐẢNG XÚI GIỤC NHÂN DÂN : “ BÁM THẮT LƯNG ĐỊCH MÀ ĐÁNH” .
  NGÀY NAY TA LÀM THEO CÁCH ĐẢNG ; “ TÚM GÁY ĐẢNG MÀ TẨN”

  NÀO ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ! 1 2 3 CHÚNG TA TỪ BỎ ĐẢNG .

  TIN NÓNG THỨ 2 : NHÀ BÁO PHẠM CHÍ DŨNG TỪ BỎ ĐẢNG

  Đảng như một con thú hoang bị trúng tên. Nếu mũi tên đó rớt xuống, thì vết thương cũng mau lành. Nhưng nếu nó vẫn dính đó, lại còn bị nhay đi nhay lại, ngoáy sâu thêm, thì sẽ đau hơn, vết thương dễ mưng mủ hơn, máu ra nhiều hơn …
  Nếu như với ông Lê Hiếu Đằng, chỉ có lời tuyên bố bỏ đảng, đảng có thể dở võ cùn, là im lặng. Thì với lá Đơn xin ra khỏi đảng gửi thẳng cho chi bộ của ông Phạm Chí Dũng, sẽ như một khúc xương rất khó gặm, mắc ngang họng đảng….

  http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/12/06/tam-thu-tu-bo-dang-cua-nha-bao-pham-chi-dung/

  Like

 2. Đảng CS đã tự hào không sợ Mỹ, không sợ Pháp, không sợ nguc tù…để đấu tranh giải phóng dân tộc.

  Bây giờ dân tộc đang oằn mình rên xiết thì sao không thấy các vị đảng viên đâu. Đảng viên bây giờ sợ chính cái bóng của mình.

  Nếu các vị sợ thì chúng tôi sẽ làm và các vị sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

  Like

 3. im lặng từ bõ đảng còn lương hưu.chưa dám công khai từ bõ đảng vì còn lương hưu và bổng lộc,những người dám tuyên bố thẳng thừng bằng giấy trắng mực đen,bằng điễn dàn báo chí,họ không xem lương hưu là cứu cánh,mà họ muốn nói rằng nhân dân và tổ quốc là mới cưu cánh,tại sao vậy??? nếu nước mất vào tay tàu cộng lương còn hay mất,nhân lầm than đói khổ,mà mình vẫn sống trong giàu sang danh vọng thì có khác hút máu dân.hôm nay ông LÊ HIẾU ĐẰNG đã nhận thức rõ hơn về đảng cướp qua câu QUỐC HỘI NÀY LÀ PHẢN ĐỘNG đó chinh ông chỉ thẳng vào mặt đảng cộng lưu manh NÓI LỚN CHÚNG mày ĐÚNG LÀ MỘT LŨ PHẢN ĐỘNG..vì 500 đại biểu đă số thuộc lãnh đạo địa của 64 tĩnh thành,mà chúng chính là cường hào ác bá của mỗi tĩnh.nếu có tổ chức truy cặp tài sản của bọn lãnh đạo t/ư ,dến bí thư tĩnh,chủ tịch tĩnh,đến bí thư quận huyện,lẫn các gián đốc sở,chúng ta sẽ thấy rõ số nợ 95%
  dgp nó hiện nằm ở đâu?

  Like

 4. “Bây giờ là mình phải phá tan không khí sợ hãi mà bao nhiêu năm, từ năm 1954 đến giờ, do mấy ông tạo nên”.
  Trong bài này, ông Đằng có nói là “đảng đã tệ hại quá đi.” tiến bộ hơn so với phát biểu trước đây đại ý là đảng lúc đầu tốt, giờ mới hỏng! Trong bài này, ông thừa nhận đảng cọng sản bản chất là hỏng và bây giờ đảng hỏng đến mức TỆ HẠI, tức là không còn hy vọng chẵ được!
  Hỡi những ai còn tự lừa mình, lừa nhân dân: đảng cs ngày xưa tốt, bây giờ dưới thời: Hùng, Dũng, Sang, Trọng mới hỏng; thì hãy nhìn lại CCRĐ mà ai ai cũng biết, thảm sát Mậu Thân 1968 bây giờ bạch hoá, mùa hè đỏ lửa 1972 Quảng Trị, đại lộ kinh hoàng…Và trên tất cả là lộ trình bán nước cho Tàu có từ ngày đảng nay phôi thai!
  Tôi kể các bạn nghe, tôi có bà dì ruột U90, trú tại Vĩnh Phú, cọng sản nòi, vẫn tham gia “sinh hoạt đều”, con cháu thương quá, khuyên bỏ đảng đi, nói cho bà nghe thông tin “vỉa hè” về sự tham nhũng, mua quan bán chức, cướp đất của dân, tự tung tự tác, thoái hoá trên các mặt của đời sống xã hội…của tổ chức bà cung phụng, bây giờ trong nhà thành hai phe, phe dì tôi, hoài niệm đảng và phe đảng cấp tiến. Có dịp tôi lên chơi nói với bà: kể từ 1945 “cướp” được chính quyền đến nay bà về quê thì biết rồi đó, thay đổi được bao nhiêu trong ngần ấy năm xây dựng CNXH, có chăng thì so với 1945 hơn đấy, nhưng cùng vạch xuất phát các nước khác họ chạy cách xa ta cả trăm năm rồi. Còn các nước bà cùng đảng hô hào nhân dân đánh đổ ấy, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội vượt xa nước ta cả 500 năm đó bà. Bà nghe và im lặng không nói gì! Nét mặt bà trầm tư, chùng xuống bà quay đi chỗ khác, một giọt nước mặt lăn trên khuôn mặt gầy khô của bà.
  Hồi lâu bà nói: tao cố họp để lĩnh 3 triệu ( bà nhập đảng từ năm 20 tuổi, bỏ nhà đi làm kách mệnh với ông hồ.
  Nhớ lại cách đây gần 20 năm, chú tôi, tức chồng dì tôi chết, ông cũng như bà, đảng viên cs nòi, Ông quê ở biên giới phía bắc, có chi tiết hay, dính dáng chút mê tín!! Số là, ông tuổi cao, sức yếu ốm lâu ngày tưởng chết mà…không chết được, gia đình lo lắng mời thầy bói xem, khi đến nhà dì tôi làm lễ, phán: trong nhà không thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ lại….treo ảnh ông Mác, ông Ăng, ông Lê, ông Hồ trong nhà mình thì tổ tiên, các cụ dưới âm không nhận con nhận cháu! Không biết linh nghiệm hay trùng hợp, sau khi bỏ mấy ông này xuống, nửa ngày sau ông đi thanh thản. Và từ đó dì tôi chỉ còn treo ảnh ông cuối cùng trên, nhưng không dám treo trên bàn thờ nữa, mà treo sang một góc phòng! Cũng từ đó, nhiều người đến chơi với bà hơn! Và cũng từ đó bà và con cháu MỚI về quê mình và quê chồng!

  Like

 5. xin hỏi bác đằng,bác từ bỏ cái đảng cs thối nát này,bác ko sợ con cháu bác bị cs hà hiếp hay sao,thưa bác tôi cũng là một đảng viên ba mươi năm tuổi đảng,hiện tôi đang đương chức,nhiều đêm tôi trần trọc muốn vất bỏ cái đảng cs này để về sống với cuộc sống dân dả với dân tọc việt nam,30 năm qua tôi sống với đảng,nghe theo đảng đả gây ra ko biết bao nhiêu ân oán với người dân,từ việc cướp đất,cướp nhà mà tôi thấy đảng cs là đồ đểu cán đả từ lâu,nhưng tôi ko đủ căn đảm như bác đằng được vì nói thật bác tôi có thằng con trai bị thiểu năng thần kinh ko được ổn định do đó tôi xin cho nó vào ban giải phóng mặt bằng của tỉnh,cho nên tôi mới dựa vào cái đảng này chứ con trai tôi mà đầu óc sáng suốt như mọi người thì tôi đả bỏ cái đảng chó chết này từ lâu,xin bác đằng cho một lời khuyên,cam ơn

  Like

 6. Gởi điên @ Nếu ,tại ,bị ,vì ,bởi là những câu quá quen thuộc để biện minh cho sự bất lực hoặc sự thiếu quyết tâm mà thôi, thử hỏi với họa mất nước ,dân tộc bị nô lệ lầm than áp bức ( giống như Tây Tạng ) thì so 1 hoàn cảnh của anh với cả dân tộc thì bên nào nặng nhỉ ?
  Với 30 năm +thằng con ở ban giải phóng mặt bằng chẳng lẻ anh kg có đủ vốn để buôn bán cái gì đó để sống thanh thản sao ?Cái chúng tôi trân trọng là cái nhận thức về chính nghĩa dân tộc chứ chúng tôi kg trân trọng người bỏ đảng vì đảng sắp “teo” hay phong trào đâu anh

  Like

 7. LHD + “…….. Bây giờ là mình phải phá tan không khí sợ hãi mà  bao nhiêu năm, TỪ NĂM 1954 ĐẾN GIỜ, DO MẤY ÔNG TẠO NÊN. Bây giờ tôi thấy, ai cũng sợ, cái gì  cũng sợ. Sợ ma, sợ quỷ, sợ cái quái quỷ gì…”

  Quả thật ông LÊ HIẾU ĐẰNG đã bung ra hết những gì mà ông ta đã chịu ấm ức chồng chất ấm ức trước hiện tình đất nước vô cùng bi thảm….

  Tôi đoán rằng 71 nhân sĩ trí thức còn lại sẽ sớm cùng tuyên bố bỏ đảng đcsvn trong nay mai, và tiếp theo là danh sách bỏ đảng sẽ tăng như vũ bão…. Hãy chờ xem!

  Like

  • LHD+ “Nông dân là lực lượng chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa rồi…”

   Nói đi phải nghỉ lại, câu trên của ông ĐẰNG không chấp nhận được. Các ông là những con chốt đánh thuê cho bọn cs man rợ quốc tế trên bàn cờ nhuộm đỏ cs khắp nơi (chiến tranh vn)…. Pháp, Mỹ vào VN mục đích ngăn chặn bàn cờ nhuộm đỏ man rợ đó mà chính các ông là tay sai cho giặc (CS)…

   Like

 8. Mong cụ LH Đằng dùng bề dày kinh nghiệm và sức lực còn lại của mình làm cho bọn cộng sản banh thây ra thành từng mảnh

  Like

 9. Mọi người hảy tham gia :

  Thăm dò dư luận về: TUYÊN BỐ từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam của ông LÊ HIẾU ĐẰNG
  Ghi chú: Cuộc thăm dò dư luận này dựa trên bản TUYÊN BỐ từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam của ông LÊ HIẾU ĐẰNG.
  – Để đảm bảo kết quả khách quan (tương đối), mỗi máy tính chỉ bình chọn được một lần, nếu lặp lại sẽ không được ghi nhận.
  Thăm dò dư luận về LỜI KÊU GỌI dừng thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đã có 2.320 ý kiến, trong đó gần 95% tán thành LỜI KÊU GỌI.

  http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/12/06/tham-do-du-luan-ve-tuyen-bo-tu-bo-dang-cong-san-viet-nam-cua-ong-le-hieu-dang/

  Like

Leave a Reply to thangkhosaigon Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s