Bài thơ về những tên đánh hôi

 

Đảng nói:
“Đánh nữa đi các con”
Dân phòng cùng Đô thị viên đánh hôi một thằng dân đói cơm liều mạng
Đảng chúng nó lầm với một tên đánh bom liều chết
Dân phòng cùng áo vàng áo xanh áo đen đánh hôi nhóm người đòi tự do trong công viên hòa bình
Đánh hôi với cả cái bong bóng bay
Áo các màu, cùng bộ đội đánh hôi kẻ khai khẩn truông điền
Đánh hôi vào người nghèo luật pháp và hèn quật cường
Chỉ người côi cút mới có máu và nước mắt thôi
Người quốc hội cũng đánh hôi
Không dùng gươm dùng dao
Đánh hôi vào những người vốn đã hôi vì nghèo
Đánh hôi và đánh tráo từng khái niệm
Sự thực nuốt chửng sự thực
Nhắm mắt để leo lên tiên giới chủ nghĩa xã hội
Chính phủ cũng đánh hôi
Bắt, bắt nữa đi chúng bay
Đảng ta không thiếu tiền
Ít nhật là chi tăng cường bù đắp
Trừng phạt hơn là răn đe
Nhà cai trị cũng đánh hôi
Đánh hôi kèm nhân quyền
Ngư ông và biển cả
Tàu lạ và Nước lạ
Người phát ngôn cũng đánh hôi bằng mồm
Đừng rủa dân “hôi bia”
Một khi đảng không chê bia hôi.
và đô la Mỹ thì cứ khen thơm mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s