CUỘC KHỦNG HOẢNG NGHIÊM TRỌNG NHẤT trong NỘI BỘ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT đe dọa đến SỰ TỒN VONG CỦA GIÁO HỘI (monks)

12-12-2013
December 11, 2013 5:48 PM
December 10, 2013 7:54 PM
December 10, 2013 7:48 PM
December 10, 2013 7:40 PM
December 10, 2013 12:30 AM
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI   –  Sunday December 8, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI     –   Saturday December 7, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI    Friday December 6, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI      Friday December 6, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI      Thursday December 5, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI         Thursday December 5, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI    Thursday December 5, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI    Tuesday December 3, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI    Monday December 2, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI     Monday December 2, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI      Monday December 2, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI     Saturday November 30, 2013
TIẾNG NÓI LƯƠNG TRI    Saturday November 30, 2013
————————————-
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 9.12.2013
Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 6.12.2013
Que Me       Ngày 2.12.2013 (PTTPGQT)
Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 29.11.2013
Que Me   2013-11-29 | | Đài Phật giáo Việt Nam
Que Me   2013-11-28 | | PTTPGQT
Que Me    2013-11-19 | | PTTPGQT
09:09:am 29/11/13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s