Nội Dung Buổi Hội Luận của UBTTTADCSVN với Thiếu Tá Liên Thành, Nguyên Chỉ Huy Trưởng CSQG Thừa Thiên Huế. Đề tài hiện tình tập đoàn GHPGVNTN liên quan đến Cáo Bạch- Giáo Chỉ 10 về các v ấn đê Cách Chức & Từ Chức của các thành viên cao cấp. (monks)

http://www.fileswap.com/dl/im7yb70tVX/Dec_14_2013_Hoi_Luan_phan_1.mp3.html

http://www.fileswap.com/dl/geyrryxHFf/Dec_14_2013_Hoi_Luan__phan_2.mp3.html

http://www.fileswap.com/dl/NTrdffGS6W/Dec_14_2013_Hoi_Luan_Phan_3.mp3.html___

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s