Đảng CSVN nhốt tù Đỗ Thị Minh Hạnh là một đảng hèn

Nguyên Thạch (Danlambao) – (Mùa Giáng Sinh tặng Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần, Mai Thị Dung… Những người con gái Việt Nam oai hùng, đồng thời, không quên gởi đảng.)

Đảng cộng quang vinh!
Hay đảng hèn?
Vai u thịt bắp, hiếp dân đen!
Ra ngõ tự xưng anh hùng lắm
Hành xử… xem ra thật là quèn!.

Có giỏi, sao không đánh thằng Tàu?
Chúng chiếm biển đất, toàn dân đau
Tại sao cúi mặt run như chó (nắc)
Đảng bây nào xứng mặt anh hào.Chúng bây chỉ giỏi hiếp đàn bà
Gầy còm mang bịnh, thân bọc da
Lật đổ ai đây? Tay không sắt
Chúng bây tệ lắm, tệ hơn gà!.

Nghĩ lại, ví von… tội cho gà!
Gà còn tiếng gáy cho người ta
Còn có trứng thơm nuôi người bệnh
Thôi ví chúng bây, một lũ ma.

Ma đây, đúng nghĩa MA FI A
Một băng cướp cạn của dân ta
Ma đây còn nghĩa là ma quỉ
Rút ruột tử thi, lũ ma cà (rồng).

Trong tay quân đội và lá chắn
Súng đạn hiếp dân nổ đùng đùng
Biển Đông
Giặc đến
Chui vô Hán
Một lũ mặt trơ
Quân khốn cùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s