Xin vui lòng đừng vỗ tay cho tới khi màn hạ…

Nhà hát kịch Hà Nội quyết định đưa đại án Vinalines lên sân khấu. Tuyền nghệ sĩ ưu tú, cả đạo diễn/nghệ sĩ/nhân viên sau cánh gà cũng thuộc hàng ưu tú đứng đầu biên chế. Vé vào cửa miễn phí. Khán giả cần kiên nhẫn xem hết màn cuối, cảnh cuối. Đảm bảo hồi hộp đứng tim! Tất cả các loại thẩm sẽ lần lượt xuất hiện, kể cả giám đốc thẩm.

Xin vui lòng đừng vỗ tay cho tới khi màn hạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s