CXN_122713_3819_Trả lời cho Lê Thăng Long Re. Lý Quang Diệu: Cái khiếm khuyết của ông chú LTL là kiến thức để nhận biết sự vận hành của nền kinh tế, kinh nghiệm thực tế để xử lý những tình huống đó. (LQD)

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

  1. Sự yêu nước, nhiêt tình và muốn cống hiến cho cả dân tộc thì cả 90 tr người Việt Nam đều có chứ không chỉ 1 mình ông chú LTL này đâu, khỏi hô hào làm gì cho mất công. Cái khiếm khuyết của ông chú LTL là kiến thức để nhận biết sự vận hành của nền kinh tế, kinh nghiệm thực tế để xử lý những tình huống đó. Dạng hô hào như ông chú Lê Thăng Long này chỉ là do cuộc sống quá thừa thãi, thời gian và tiền bạc dư dả nên bắt đầu dùng thời gian đó để mà mộng mơ rồi ảo tưởng rằng mình sẽ là người lãnh đạo nhân dân thoát khỏi đói nghèo rồi được ấm no hạnh phúc ??? Mơ ước độc lập tự do như vậy thì 90 triệu người đều muốn ông chú à. Nhưng mà mơ ước phải dựa trên NĂNG LỰC, KIẾN THỨC thực sự. Người có năng lực, kiến thức thật sự và có mong muốn giúp đỡ nhân dân thật sự thì tự nhiên sẽ được nhân dân ủng hộ thôi ông chú LTL à, Cái khó của người dân Việt Nam hiện nay là bị bọn Cộng Sản cầm AK với có lực lượng bảo vệ cho chúng nó nên nhân dân mới cắn răng chịu đựng thôi. Cứ kiên trì NGƯNG ĐÓNG THUẾ, RÚT TIỀN MUA VÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO TÀI SẢN để đánh vào yết hầu của bọn Cộng sản hiện nay chính là chiến lược chuẩn xác nhất để nhổ tận gốc rễ của bọn Cộng Sản. Cứ hô hào như ông chú thì chả được gì đâu.

One comment on “CXN_122713_3819_Trả lời cho Lê Thăng Long Re. Lý Quang Diệu: Cái khiếm khuyết của ông chú LTL là kiến thức để nhận biết sự vận hành của nền kinh tế, kinh nghiệm thực tế để xử lý những tình huống đó. (LQD)

  1. Ông LTL này có biết rằng Lý Quang Diệu đã không giúp được Mã Lai vì lúc đó Mã lai toàn là cs nắm quyền. đó là điều Ông LQD vẫn còn hối tiếc đến bây giờ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s