CXN_010614_3912_khi nào rút nhớ báo trước 1 ngày. có vấn đề rồi đây..

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

vừa uống cafe với thằng bạn, nhà nó gửi 100tr vào Viettinbank, mấy em giao dịch viên nhắc nhở là khi nào rút nhớ báo trước 1 ngày. có vấn đề rồi đây..

4 comments on “CXN_010614_3912_khi nào rút nhớ báo trước 1 ngày. có vấn đề rồi đây..

  1. “khi nào rút nhớ báo trước 1 ngày” -nghĩa là 100 triệu vừa gởi đó nó có chân, chạy đi khắp các chi nhánh; nghĩa là trong tủ của các chi nhánh không có nổi 100 triệu để giải quyết liền.
    NH nầy sắp phá sản rồi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s