Người dân bắt tên bắn tỉa này đối mặt với những vòng hoa tưởng niệm người chết bị chúng bắn tỉa ở Ukrana

Ukraina Protest 01

Photo: lại một mật vụ của chế độ độc tài ở u bị bắt bởi nhân dân

One comment on “Người dân bắt tên bắn tỉa này đối mặt với những vòng hoa tưởng niệm người chết bị chúng bắn tỉa ở Ukrana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s