CXN_022814_4255_Bài 15 CL “Cùng Chiếm Ủy Ban” phối hợp với “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014″

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

Cùng Chiếm Ủy Ban & Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 2014

CXN*_102513_3272_Đặc công Việt Cộng dùng bom xăng khủng bố miền Nam trước 1975 thế nào ??: Cách chế tạo và cách đánh bom xăng Molotov Cocktail

CHIẾM LẤY-CHIẾM LẤY ỦY BAN TA QUÉT SẠCH THAM TÀN BÍ THƯ + CHỦ TỊCH

BÀI THỰC HÀNH CHIẾM LẤY : BÀI số 15CL
CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ BÈ LŨ 4 TÊN SANG + TRỌNG + DŨNG + HÙNG đã VI PHẠM LÀN RANH ĐỎ CỦA NGƯỜI DÂN

Ý NGHĨA : đánh giá chứng cớ thực mà chỉ ra tội ác bè lũ 4 tên đã chống lại quyền dân, lợi ích của dân, xâm phạm sức khỏe và mạng sống của dân. Đánh giá đúng để có hành động đấu tranh chiếm ủy ban đúng và kịp thời nhằm phòng vệ và răn đe 4 tên hại dân hại nước

LỰC LƯỢNG ĐÁNH GIÁ : mọi người dân VN đều có thể thu thập chứng cớ , công khai chứng cớ trên báo đài, facebook…

CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ :
Cơ sở 1 : nông dân sau khi tham gia biểu tình chiếm ủy ban đòi nhà đất, đòi quyền sống trước cặp đôi hại dân bí thư + chủ tịch thì bị công an tấn công du kích bằng hung khí gạch đá, gậy gộc, dao mã tấu, súng điện súng đạn…gây thương tích giám định trên 10% hoặc chết

Cơ sở 2 : công nhân đình công chiếm ủy ban đòi tăng lương giảm giờ làm, đòi quyền lợi chính đáng trước bí thư chủ tịch bị công an đánh du kích bằng hung khí gây tổn thương trên 10 % hoặc chết

Cơ sở 3 : người yêu nước biểu tình đòi đảo, phản đối trung cộng xâm lấn bị công an đánh du kích bằng hung khí gây thương tật trên 10% hoặc chết

Cơ sở 4 : công nhân, nông dân, trí thức, dân oan, sinh viên…đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của dân bị tình báo cộng sản thủ tiêu gây chết bất đắt kỳ tử như “tai nạn giao thông”, “trúng gió chết”, “lên huyết áp chết”, “tự tử, chết trong tù hay ngoài đường”, “chó cắn chết”, và “cướp giết chết”, “ăn no chết “…

Bốn tình huống trên xảy ra đều do bè lũ 4 tên saii khiến trả tiền công an gây tội ác với dân; ta phải tổng hợp hồ sơ tố cáo lên facebook, báo đài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s