CXN_031614_4367_Hãy nhìn vào Cali thì thấy là rất nhiều nhiều các tổ chức …chồng Cộng lập ra nhưng chẳng thèm liên kết với nhau

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của MTGPMN và CSBV

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của MTGPMN và CSBV

anhtusg
16.03.2014 @ 3:04 Chiều Sửa

Nói cộng sản đứng ngoài …xoa tay cười là chưa nói đúng bản chất vấn đề.Chính những tên an ninh cộng sản ở hải ngoại (theo làn sóng vượt biên ,định cư) đã tổ chức một loạt những tổ chức khác nhau nhằm phá sự đoàn kết của phong trào chống Cộng tại hải ngoại (hãy nhìn vào Cali thì thấy là rất nhiều nhiều các tổ chức …chồng Cộng lập ra nhưng chẳng thèm liên kết với nhau),chi tiền mua chuộc lập các cơ quan truyền thông ,viết bài trên hệ thống mạng( như tên Kami chẳng hạn- và còn nhiều nhiều lắm như tay NHQ,TH…) làm loạn định hướng thông tin,lan truyền tư tưởng chờ cộng sản thay đổi,coi những sai lầm chỉ là nhất thời của một vài tên cộng sản nào đó(như tên đặc công đỏ Bùi Tín chẳng hạn),hay định hướng bắt tay với cộng sản như Việt Tân cùng các hội đoàn chân rết của nó (theo kiểu mặt trân của cộng sản ) hay như tay điếm Nguyễn Phương Hùng .Đó chính là kết quả của một quá trình hoạt động bền bỉ ,lâu dài,có định hường rõ ràng và có thể nói là thành công của an ninh hải ngoại (Tổng cục 5) cộng sản.

@anhtusg,
Thì bây giờ có Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, Mẹ Nấm Gấu rồi đó….chúng nó đang lập cả chục, cả trăm hội đoàn ở Sgn và Hn đây…
AC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s