CXN_032714_4474_Quan điểm của 1 ng dân miền Bắc về Chiến Tranh VN: Nguyên nhân do đâu đó là do thằng Tàu nham hiểm, thằng Tập Chương gian ác, tất cả sách lược đều do tụi nó đề ra, mấy thằng đầu sỏ Chinh, Giáp, Đồng ăn theo thực hành bắt dân đi theo bằng chế độ nhồi sọ ngu dân, ngày ấy dân Bắc ít học cứ ùa theo lệnh đảng đi cứu miền Nam bị xâm lược, chúng tôi còn nhỏ nghe dạy nh còn có lòng căm thù nữa là những đứa trẻ mồ côi được nhồi nhét bài bản.

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của MTGPMN và CSBV

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của MTGPMN và CSBV

  1. Nhìn lại cuộc chiến đẫm máu giữa 2 miền, đồng bào cả nước phải trải qua một giai đoạn thật khốc liệt, thiệt hại bao nhiêu xương máu và của cải, có nh gia đình đến giờ vẫn còn chịu hậu quả năng nề. Nguyên nhân do đâu đó là do thằng Tàu nham hiểm, thằng Tập Chương gian ác, tất cả sách lược đều do tụi nó đề ra, mấy thằng đầu sỏ Chinh, Giáp, Đồng ăn theo thực hành bắt dân đi theo bằng chế độ nhồi sọ ngu dân, ngày ấy dân Bắc ít học cứ ùa theo lệnh đảng đi cứu miền Nam bị xâm lược, chúng tôi còn nhỏ nghe dạy nh còn có lòng căm thù nữa là những đứa trẻ mồ côi được nhồi nhét bài bản. Trong tất cả các bài văn, bài lịch sử nào chả có câu lòng căm thù giặc sâu sắc. Mả cha Hồ râu giải phóng cái mả mẹ mày à, nướng dân chết như thế, giải phóng làm cái gì, để giờ cả họ hàng nhà tụi bay sướng à. K bao giờ tụi lãnh đạo cho con nó đi lính đâu, chỉ chết dân thôi.

  2. Mấy ông nói rằng :” Sở dĩ dân bỏ chạy sút dép khi cm tiến vào là vì dân chưa gần,chưa hiểu cm !?!? .”
    Sau 4/1975 dân đã gần đã hiểu cm nên mới chạy ma-ra-tông vài chục…ngàn cây số !!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s