Scandal tình dục của Mẹ Nấm với Người Buôn Gió, Quang Minh Đỉnh, và một đảng viên Việt Tân

 

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

TS Nguyễn Mạnh Tường, Tú Tài 2 năm 16 tuổi, 2 bằng TS Pháp năm 22 tuổi, Luật và Văn Chương nhưng bị CS dụ dỗ về nước, cuối đời phải đẩy xe bò kiếm bánh mì vụn qua cơn đói ở Hà Nội http://chauxuannguyen.org/2013/07/03/nguyen-manh-tuong-mot-nha-dai-tri-thuc/

CXN: Những màn hình này dc cung cấp từ một nhà đấu tranh dân chủ khác muốn triệt Mẹ Nấm Gấu, tôi biết ng cung cấp là ai nhưng tôi không nói ra. Những nhà Rân Chủ khác có muốn bán người đưa tin thì cứ tự nhiên, để 90 triệu dân VN xem các bạn rân chủ như thế nào.

04.04.14

Châu Xuân Nguyễn

———————————

menam-tinhduc1

 

menam-tinhduc2

 

menam-tinhduc3

 

menam-tinhduc4

 

 

 

Vậy ai đưa thông tin cho tôi về Mẹ Nấm vậy ??????

 

CẬP NHẬT: Vừa hợp tác vừa đấu tranh

 

Mẹ Nấm CHỈ ĐIỂM ĐẤU TỐ người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc từng bị Công An BẮT

 

Ông Châu Xuân Nguyễn PHẢN ĐỐI MẸ NẤM tạo diễn đàn ĐẤU TỐ Người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc từng bị Công An BẮT

 

NHÀ DÂN CHỦ NHAM HIỂM ĐOAN TRANG THUYẾT DỤ ĐÁM ZÂN CHỦ TRONG NƯỚC THEO VIỆT TÂN TRỊNH HỘI

VÉN MÀN BÍ MẬT PHÍA SAU DÀN ADMINS NHẬT KÝ YÊU NƯỚC VÀ LỤC ĐỤC NỘI BỘ MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

6 comments on “Scandal tình dục của Mẹ Nấm với Người Buôn Gió, Quang Minh Đỉnh, và một đảng viên Việt Tân

  1. việc này đôi khi tôi có nghĩ đến nhưng không thể viết ra vì tôn trọng nhân phẩm phụ nữ,hôm nay lạy trời,dân chủ vừa đánh thuê kiếm tiền và luôn cả nằm ngữa thì không còn gì đễ nói./.

    Like

  2. Trời ! Đi đấu tranh cho Dân cho Nước mà làm những chuyện tác oai tác quái thì làm sao có tấm gương sáng cho mọi người soi và hưởng ứng chứ?

    Like

  3. Trời đất ơi. Hết đàn bà con gái rồi sao mà nhìn mẹ Nấm Gấu thế mà có đến ba, bốn anh nhảy vào. Miệng bả toàn răng với lợi, đấu tranh dân chủ mẹ gì chỉ tụ tập đú đởn với nhau thôi.

    Like

Leave a Reply to vn Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s